Kraków Stanisława Wyspiańskiego [mapa, muzea]

Oto mapa wskazująca obiekty w Krakowie związane z życiem i twórczością Stanisława Wyspiańskiego.

Muzeum Narodowe w Krakowie
Największe w kraju zbiory sztuki Stanisława Wyspiańskiego.

Muzeum Stanisława Wyspiańskiego
Kamienica Szołayskich, ul. Szczepańska 11
Muzeum biograficzne Stanisława Wyspiańskiego.

Bazylika Franciszkanów
Kościół pod wezwaniem Świętego Franciszka z Asyżu
Polichromie i witraże autorstwa Stanisława Wyspiańskiego.

Dom Towarzystwa Lekarskiego
Dekoracja według projektu Stanisława Wyspiańskiego – kolorystyka, balustrada, witraże, meble.

Bazylika Mariacka
Wyspiański uczestniczył w dekorowaniu kościoła jako student.

Muzeum Teatralne im. Stanisława Wyspiańskiego
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Kostiumy, makiety dekoracji i szkice scenograficzne do sztuk teatralnych.

Dom urodzin Wyspiańskiego
obecnie Dom Józefa Mehoffera
Tu 15 stycznia 1869 roku urodził się Stanisław Wyspiański.

Akademia Sztuk Pięknych
Dawna Szkoła Sztuk Pięknych.
Wyspiański studiował tu malarstwo. Był potem docentem i profesorem ASP.

Szafirowa Pracownia
ul. Krowoderska 79 (za życia Wyspiańskiego – nr 57)
Tutaj mieszkał Wyspiański z rodziną w latach 1901-1906. Tworzył tu m.in. Wesele.

Wawel
Zamek Królewski, Katedra
Wawel był motywem w twórczości Wyspiańskiego. Do katedry na Wawelu wykonał szkice witraży, ale ich nie zrealizowano.

Rydlówka – Muzeum Młodej Polski
Bronowice Małe
Tu odbyło się słynne wesele Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykównej, które było inspiracją do dramatu Wesele.

Krypta zasłużonych na Skałce
Klasztor OO. Paulinów
Tutaj został pochowany Wyspiański 2 grudnia 1907 r.

Dom Długosza
ul. Kanonicza 25
Tu Wyspiański mieszkał jako dziecko. W XV wieku mieszkał tu Jan Długosz.

Pałac Larischa
róg Franciszkańska / Bracka
Dawne seminarium nauczycielskie. Pierwsza szkoła ćwiczeń Stasia Wyspiańskiego.

Bazylika Św. Trójcy
Klasztor OO. Dominikanów
Wyspiański odnowił 19 kwater witraży. Realizacje znajdują się w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Kościół Św. Krzyża
Wyspiański odkrył tu renesansowe polichromie.

Teatr im. Słowackiego
Wyspiański uczestniczył w konkursie na projekt kurtyny. Inscenizował swoje dramaty.

Plac Mariacki 9
Był tu dom zwany „na Barszczowem”. Wyspiański wynajmował tu pracownię w latach 1898-1901. W 1900 roku rozpoczął pisać tu Wesele.

Pałac Sztuki
Plac Szczepański 4
W 1904 roku Wyspiański urządził tu salę TAP „Sztuka” („Świetlica bolesławowska”). Elewację Pałacu od strony Plant zdobi popiersie Wyspiańskiego.

Węgrzce
W 1906 roku Wyspiański wraz z rodziną wyprowadził się do domu pod Krakowem. Tu mieszkał w ostatnich miesiącach życia. Dom się nie zachował, jest obelisk ku pamięci Wyspiańskiego.

Dom Zdrowia doktora Rutkowskiego (dziś szpital)
ul. Siemiradzkiego 1
Wyspiański trafił tu 10 listopada 1907 roku. Zmarł 28 listopada o godzinie 17.00.

Pawilon wystawienniczo-informacyjny Wyspiański
Eksponowane tu są witraże wg projektów Wyspiańskiego dla Katedry Wawelskiej. Wykonano je w 2007 roku z inicjatywy Andrzeja Wajdy. Autorem architektury pawilonu jest Krzysztof Ingarden.

Wiesz więcej? Napisz do nas!