Gryfino

Miasto Gryfino leży w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, na Równinie Wełtyńskiej, nad brzegiem rzeki Regalicy. Gryfino wyróżnia się dużą ilością walorów przyrodniczych i krajobrazowych, urozmaiconą rzeźbą terenu oraz zróżnicowaniem szaty roślinnej.

Co warto zwiedzić w Gryfinie?

Atrakcje turystyczne Gryfina:

  • Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z XIII wieku, niejednorodny pod względem budowy architektonicznej, w jego wnętrzu znajduje się renesansowa ambona z 1605 roku oraz XIX wieczne organy
  • Mury obronne, których początki sięgają XIII wieku. Zbudowane z kamienia polnego, sięgają 4 m wysokości
  • Brama Bańska z XV wieku
  • Pałacyk Pod Lwami z końca XIX wieku. Obecni stanowi siedzibę Gryfińskiego Domu Kultury oraz Centrum Informacji Turystycznej
  • Cmentarz Komunalny założony w 1909 roku
  • Cmentarz Wojenny Żołnierzy Radzieckich
  • Centrum Wodne Laguna
  • Krzywy Las z charakterystycznie wygiętymi sosnami, uznanymi za powierzchniowy pomnik przyrody

Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry

Park powołany został do życia w roku 1993, w celu ochrony cennego ekosystemu. Obejmuje swym obszarem gminy Widuchowa, Gryfino, Szczecin i Kołbaskowo i usytuowany jest między dwoma ramionami Odry. Na terenie parku występują fluwiogeniczne torfowisko niskie z charakterystyczną florą i fauną, której nie sposób znaleźć w dolinach innych rzek europejskich. Park, dzięki walorom przyrodniczym i dużej wartości poznawczej i rekreacyjnej, stanowi dużą atrakcją turystyczną regionu. Na jego terenie istniej możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej oraz kajakarstwa i żeglarstwa, na wytyczonych szlakach turystycznych.

Co jeszcze polecisz do zobaczenia w Gryfinie? Napisz!

Dodaj komentarz