Chodzież

”Zielony Zakątek Wielkopolski”. Najstarsze ślady osadnictwa, które odnaleziono w Chodzieży, datuje się na okres 2000 lat p. n. e., czego pamiątką jest znajdujący się ziemny kurhan zlokalizowany przy dzisiejszej ulicy Słonecznej.

Od 1971 roku, zapoczątkowana została tradycja odbywających się do dziś Międzynarodowych Chodzieskich Warsztatów Jazzowych, którym przewodniczy profesjonalna kadra instruktorska m. in. Lucjan Marian Kaszycki – polski kompozytor, aranżer, publicysta muzyczny. Chodizeż znany jest z produkcji cenionych wyrobów porcelanowych.

Zabytki miasta:
Kościół parafialny św. Floriana, gotycki z I połowy XV wieku, przebudowany w 1668 r. Wnętrze w stylu późnobarokowym z roku 1754.
-zabytkowa dzwonnica z 1840 roku w stylu późnoklasycystyczna.

Pozostałości późnogotyckich murów zamkowych z przełomu XV i XVI wieku.

Dom tkaczy z XVIII wieku, wykonane z drewna o konstrukcji szkieletowej i murowanej.

Straszny Dwór – Dworek z przełomu XIX i XX wieku, obecnie zaadoptowany na hotel i restaurację.

Kościoły:
Kościół Rzymskokatolicki:
– Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Chodzieży
– Parafia pw. św. Floriana w Chodzieży
Kościół Ewangelicko-Augsburski:
– Filia parafii w Pile, kaplica na cmentarzu ewangelickim, ul. Ujska
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny:
– Parafia w Chodzieży, ul. Zwycięstwa 1
Kościół Zielonoświątkowy:
– Zbór w Chodzieży, ul. Kilińskiego 9

Dodaj komentarz