Czchów

Najstarszy dokument dowodzący istnienia Czchowa dotyczy lat 1208 – 1218. Odnosi się on do wydarzenia nadania przez biskupa Wincentego Kadłubka dziesięciny z Czchowa na rzecz Kapituły Krakowskiej. Zapisek z 1333 roku pozwala uznawać Czchów za miasto. W tym okresie wójt czchowski wydaje pozwolenie na budowę młynu wodnego o 2 kołach, a w 1355 roku na prośbę mieszkańców król Kazimierz Wielki nadał w miejsce prawa średzkiego prawo magdeburskie.

Bardzo prawdopodobne jest, iż kolonizacja miasta została przeprowadzona przez żywioł niemiecki, gdyż miejscowość w źródłach nazywana jest Wizkirche (Biały Kościół) lub z łacińskiego Alba Ecclesia. Z czasem elementy niemieckie uległy polonizacji za sprawą napływu mieszkańców z pobliskich wiosek.

Miasto Czchów było przez cały okres swej historii ośrodkiem lokalnego handlu i miejscem jarmarków. Na przełomie XVII/XVIII wieku pojawiają się pierwsze znamiona upadku na skutek powodzi, pomorów i pożarów. Klęski niszczą miejscowość. Ożywienie przychodzi w okresie panowania Stanisława Augusta. W czasie reformy administracyjnej przeprowadzonej przez zaborcę w 1867 roku Czchów i sąsiedni Wojnicz tracą prawa miast powiatowych i zostają włączone do powiatu w pobliskim Brzesku. Prawa miejskie utracił Czchów w 1928 roku. Przywrócenie praw miejskich nastąpiło 1 stycznia 2000 roku.

Co warto zwiedzić w Czchowie?

Wśród atrakcji turystycznych znajdują się:

  • Baszta z punktem widokowym na Dolinę Dunajca i Pogórze Karpackie oraz z mini galerią dzieł lokalnych artystów. Tutaj także znajduje się Centrum Informacji Turystycznej.
  • Zamek Tropsztyn wybudowany najprawdopodobniej w XIV wieku. Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1390 roku. Natomiast w II połowie XVI wieku zamek uległ zniszczeniu, a w XVII wieku opisywany był już jako ruina. Dopiero w 1993 roku przeprowadzono odbudowę zamku i udostępniono go turystom. Jest to miejsce tajemne, które kryje tajemnicę o skarbie Inków. Skarb ma znajdować się w podziemiach zamku i czeka na odkrycie.
  • Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z XIV w. o charakterze gotyckim. Znajduje się w nim niezwykła polichromia w skali europejskiej z XIV wieku, a także pieta z XV wieku.

Dużą atrakcją turystyczną Czchowa i okolic jest położenie nad Jeziorem Czchowskim oraz nad rzeką Dunajec. Jurkowska Chorwacja to zespół kąpielisk, który pozwala na miłe spędzenie czasu, zażywanie słonecznych kąpieli, chłodzenie się w spokojnej, czystej wodzie. Natomiast bogactwo lasów z ciekawym drzewostanem to doskonałe warunki do pieszych wycieczek.

Czchów ma także ofertę dla rowerzystów. Na terenie gminy znajduje się kilka tras rowerowych.

Co jeszcze polecisz w Czchowie? Napisz!

Dodaj komentarz