Śrem

Jedno z najstarszych miast w Polsce, położone w zakolu Warty w Kotlinie Śremskiej.

W późnym średniowieczu miał miejsce gwałtowny rozwój Śremu (głównie rozwój sukiennictwa), co związane było z położeniem miasta na szlaku handlowym łączącym Poznań z Wrocławiem.
Potop Szwedzki dotarł też do Śremu (1655 – 1660), który został splądrowany, ograbiony a wiele zabudowań zostało spalonych przez najeźdźców.

W mieście można zobaczyć ponad dwadzieścia pomników przyrody, m. in. dęby szypułkowe, biota wschodnia, wierzba biała. W Śremie powstał Park Ekologiczny im. Puchalskiego, chroniący staw oraz otaczającą go roślinność, która zapewnia schronienie licznym gatunkom ptaków oraz płazów i gadów. Tutejsze wody, bogate w różne gatunki ryb, są świetnym miejscem dla miłośników spędzania wolnego czasu na wędkowaniu.

W 1995 r. Śrem otrzymał najwyższe wyróżnienie – I nagrodę w konkursie organizowanym przez Radę Ekologiczną przy Prezydencie RP i uznany został za najbardziej ekologiczną gminę w Polsce w kategorii gmin miejsko – wiejskich. Z kolei w 2000 roku gmina otrzymała nominację w konkursie „Przyjaźni środowisku”.

Warte zobaczenia są: Ratusz miejski z roku 1838 – jest to najbardziej okazała budowla przy śremskim rynku. Gmach nawiązuje do klasycyzmu i wczesnego renesansu włoskiego, na szczycie wieży znajduje się tarcza zegarowa.

Kościół Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej – Późnogotycki kościół zwieńczony 62- metrową wieżą. We wnętrzu kościoła znajduje się ołtarz główny z 1892 roku, a na nim kopia obrazu Tycjana Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny.

Zespół poklasztorny franciszkanów, do którego można dostać się dwoma barokowymi bramkami z 1770 roku. Zespół powstał na przełomie XVII i XVIII wieku, w jego skład wchodzi kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny i dawnego klasztoru franciszkanów. W skład barokowego i rokokowego wyposażenia wchodzą: ołtarz główny z obrazem Adoracji Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
Kościół Świętego Ducha pochodzący z 1614 roku. Jest to późnogotycki kościół, przebudowany w 1840 roku gdy znalazł się we władaniu protestantów. Wnętrze kościoła pochodzi z okresu przebudowy z charakterystycznymi balkonami dla zborów ewangelickich. W ołtarzu głównym znajduje się duży manierystyczny krucyfiks z około 1630 r.

Wieża ciśnień, zaprojektowana przez Ksawerego Geislera w 1909 roku o wysokości 43,7 metrów, znajduje się przy ulicy Mickiewicza – przypomina gotyckie baszty obronne. Dawniej w tym miejscu stał do XVII wieku kościół św. Mikołaja, który był pierwszą świątynią w mieście.

Dodaj komentarz