Tomaszów Lubelski

Tomaszów Lubelski jest miastem i gminą w województwie lubelskim w powiecie tomaszowskim. Leży nad rzeką Sołokiją, na Roztoczu Środkowym. Zamieszkuje go ok. 19 tys. mieszkańców na powierzchni 13.3 km2. Jego miasta partnerskie to ukraińskie Kiwerce i Żółkiew.

Osada położona nad rzeką Sołokiją najpierw zwana była Jelitowem. W 1613 roku nazwę zmieniono na Tomaszów. Już w 1621 Tomasz Zamojski przyznał prawa miejskie, a król Zygmut Waza obradował je przywilejem składowania soli. W połączeniu z korzystnym położeniem na szlaku handlowym przyczyniło się to do rozwoju miasta. Dobre czasy trwały do połowy XVIIw. kiedy to epidemie oraz wojny spowodowały śmierć dużej ilości mieszkańców. Stan miasta jeszcze bardziej pogorszył wielki pożar, który wybuchł w czasach zaboru austryjackiego.

Tomaszów miał także znaczenie w obydwu powstaniach narodowych. Podaczas powstania listopadowego narodził się tam pułk „Złota Chorogiew Wolności”. W trakcie walk powstania styczniowego Tomaszów był siedzibą dla władz powstańczych Tomaszowskiego Rządu Wolności. Kolejne wydarzenia historyczne kojarzone z miastem miały miejsce w czasach I oraz II Wojny Światowej. W 1915 w okolicach miasta starły się wojska bolszewickie oraz austryjackie. 7 września 1939 Tomaszów został zbombardowany przez Luftwaffe. Po zakończeniu wojny miasto zostało odbudowane.

Co warto zwiedzić w Tomaszowie?

  • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera
  • Rezerwat Przyrody „Piekiełko”
  • Rezerwat przyrody Biała Góra
  • Cmentarz żydowski
  • Plebania z połowy XIX w.
  • Synagoga przy ul. Bożniczej
  • Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej

Ponadto do ciekawych budynków należą:

  • Kościół pw. Zwiastowania NMP z 1627 r.
  • willa z 1934 r.
  • „Herbaciarnia” z 1895 r.

Tomaszów Lubelski jest siedzibą dwóch klubów sportowych. TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski to klub siatkarski kobiecej, natomast Tomasovia Tomaszów Lubelski zrzesza piłkarzy.

Co jeszcze polecisz do zobaczenia w Tomaszowie Lubelskim? Napisz!

Dodaj komentarz