Świętochłowice

Świętochłowice to miasto na prawach powiatu, położone w województwie śląskim, w Polsce południowej. Miasto znajduje się w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Świętochłowice leżą nad rzeką Rawą, w południowej części Wyżyny Śląskiej zwanej Wyżyną Katowicką.

Graniczą od północy z Bytomiem, od zachodu i strony południowo-zachodniej z Rudą Śląską, a od wschodu i strony południowo-wschodniej z Chorzowem. Prawa miejskie miasto otrzymało w roku 1947. Do jego intensywnego rozwoju przyczynił się przemysł ciężki – górniczy oraz hutniczy.

Co zwiedzić w Świętochłowicach?

W mieście znajduje się kilka obiektów wpisanych do rejestru zabytków, między innymi są to:

  • zespół zabudowań walcowni na terenie Zakładów Cynkowych „Silesia” w Lipinach
  • kościół ewangelicki pw. Jana Chrzciciela
  • wieże wyciągowe szybów I i II kopalni „Polska”
  • kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej
  • zespół trzynastu witraży w kościele św. Augustyna
  • Krzyż Męki Pańskiej w Chropaczowie
  • organy w kościele św. Augustyna w Lipinach.

Co jeszcze polecisz w Świętochłowicach? Napisz!

Dodaj komentarz