Białystok

Białystok to po staropolsku czysta rzeka, która „stacza się” w dół zbocza. „Czysty, biały stok. Można by nad nim zbudować dwór myśliwski albo i wieś założyć” – tak według legendy w 1320 roku miał powiedzieć książę litewski Gedymin, który odpoczywał po polowaniu nad strumieniem w Puszczy Białowieskiej. Dziś ta rzeka nazywa się Białka.

białystok przewodnik
Białostocki rynek nocą

Białystok to stolica Podlasia. Miasto często jest nazywane taneczną, lalkarską i balonową stolicą Polski. Taneczną – dzięki prestiżowym festiwalom i konkursom tanecznym, takim jak: Hip Hop Groove Festiwal, Festiwal Kalejdoskop, Międzynarodowy Festiwal Tańca Złote Pantofelki, Over The Top i Festiwal Tańca Nowoczesnego.  Lalkarską – ze względu na Białostocki Teatr Lalek, a także Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich i działający Wydział Lalkarski Warszawskiej Akademii Teatralnej, który jest inicjatorem tego festiwalu. Balonową – gdyż funkcjonuje tu Stowarzyszenie Klub Balonowy Białystok propagujące sport balonowy.

Co warto zobaczyć w Białymstoku?

pałac Branickich
-pałac Hasbacha
-pałac Lubomirskich
-dawna Loża Masońska
-pałacyk gościnny Branickich
-kaplica pw. Św. Marii Magdaleny
-pałacyk Beckera
-pałac Nowika
-„Domek Napoleona”

Gdzie pójść na spacer?

-Rynek Kościuszki
-ZOO na terenie Parku Zwierzynieckiego
Ogród Branickich
-Rezerwat Antoniuk
-Park Centralny
-Park im. Księcia J. Poniatowskiego
-Park Planty
-Park Lubomirskich
-Park im. Dziekońskiej
-Park im. Bł. ks. Michała Sopoćki
-ulica Warszawska

Muzea:

Muzeum Historyczne – Pałacyk Cytronów
Ratusz
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego
Muzeum Motoryzacji i Techniki
Muzeum Wojska
Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy  

Kościoły:

Stary Kościół Farny  
kościół Św. Rocha
kościół Św. Wojciecha 

Cerkwie z Białegostoku i okolic:

http://www.zobacz.cerkiew.pl/ 

A tu można kulturalnie odpocząć:

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki
Białostocki Teatr Lalek
Opera i Filharmonia Podlaska
Galeria Arsenał

Ciekawostki o Białymstoku

Białystok ma rynek w nietypowym, trójkątnym kształcie.

To tutaj, w 1987 r. na Uniwersytecie Medycznym doszło do pierwszego zapłodnienia in vitro u człowieka.

Białystok należy do sieci zdrowych miast Światowej Organizacji Zdrowia.

Aż 32% obszaru Białegostoku to tereny zielone.

Tu urodził się Ludwik Zamenhof – twórca międzynarodowego języka esperanto.

Najlepiej zachowane w Polsce ogrody barokowe otaczają pałac Branickich w Białymstoku.

Dodaj komentarz