Nowe Brzesko

Pierwsze wzmianki o Nowym Brzesku pochodzą z XIII wieku. W 1212 roku wieś nosiła nazwę Bresk (Brzesk). Nazwa pochodzi od stromego nadwiślańskiego brzegu. Przez ponad sześćset lat do 1818 roku dwie trzecie obecnego terytorium gminy Nowe Brzesko należało do brzeskiego klasztoru norbertańskiego w Starym Hebdowie.

Historia Nowego Brzeska ściśle związana była z historią klasztoru w Hebdowie. W 1449 roku król Kazimierz Jagiellończyk potwierdził przywilej lokacyjny Nowego Brzeska. W 1818 roku, kiedy to rozwiązano zgromadzenie zakonne norbertanów, miasto przeszło na własność rządu. W 1870 roku miasto utraciło prawa miejskie, które odzyskało dopiero 1 stycznia 2011.

Co warto zwiedzić w Nowym Brzesku?

Nowe Brzesko posiada XIII-wieczny układ przestrzenny tzw. typ owalnicowy z charakterystycznymi dwoma rynkami: Starym (proboszczowskim) i Nowym (wójtowskim). Na Starym Rynku znajdują się ślady XIX-wiecznej zabudowy.

Na Placu Wolności turysta poszukujący ciekawej architektury znajdzie budynek dawnej cerkwi prawosławnej z roku 1908, a także XVIII-wieczne składy solne (przebudowane w XIX wieku na koszary i stajnie dla garnizonu carskiej straży granicznej).

W mieście oczywiście nie brakuje kościoła parafialnego, który został wybudowany w VII wieku. Nieopodla kościoła znajduje się drewniana dzwonnica z przełomu XVIII i XIX wieku.

Niekwestionowanym zabytkiem gminy są zabudowania klasztorne w Hebdowie. Klasztor powstał najprawdopodobniej w XII wieku. Norbertanie przybyli do Hebdowa w 1149 r. i założyli tutaj klasztor. Początkowo był to zapewne drewniany kościółek, lecz w XIII w. została wzniesiona murowana świątynia. Rozbudowa niewielkiego kościoła miała miejsce w drugiej połowie XVII wieku. Jest to drugi po klasztorze tynieckim tego typu obiekt w Polsce. Obecnie znajduje się on pod opieką ojców Pijarów. W klasztorze powstało centrum „Wiara i Kultura” z salami wykładowymi, hotel z 27 pokojami, restauracja, muzeum.

Dodaj komentarz