Wieluń

Miasto w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego położone na skraju Wyżyny Wieluńskiej. Zajmuje powierzchnię ok 17 km2, a liczba mieszkańców wynosi 25 tysięcy. Sprawdź, co zwiedzić w Wieluniu.

Pierwsze pisemne wzmianki o Wieluniu pochodzą z 2 poł. XIII w., a ok. 1282 r. osada uzyskała prawa miejskie. Miejscowość szybko rozwijała się dzięki położeniu na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych i handlowych. Miasto było także centralnym ośrodkiem Ziemi Wieluńskiej, która z kolei wchodziła w skład województwa sieradzkiego. Pomyślny rozwój Wielunia (który do tego czasu wyrósł na duży ośrodek płócienniczy i włókienniczy) przerwały wojny toczone ze Szwecją w II poł. XVII w. i na pocz. XVIII w. W wyniku II rozbioru miasto dostało się pod panowanie pruskie, w 1807 r. stało się częścią Księstwa Warszawskiego, a w 1815 r. – Królestwa Polskiego. We wrześniu 1939 r. Wieluń został jako jedno z pierwszych miast w Polsce zbombardowany przez lotnictwo niemieckie. Podczas okupacji miasto zostało włączone do Rzeszy, a jego nazwa zmieniona najpierw na Welun, a później na Welungen. Ludność żydowska została zgromadzona w getcie, a następnie zgładzona, głównie w obozie w Chełmie nad Nerem. Po wojnie Wieluń odbudował się pomimo zniszczeń sięgających 70% zabudowy.

Co zwiedzić w Wieluniu?

W Wieluniu warto obejrzeć m. in.:

  • Bramę miejską z XIV w., która w XIX w. została wkomponowana w budynek nowego ratusza,
  • Pozostałości murów miejskich pochodzących z XIV w. i rozbudowanych w XVI w.,
  • XIV-wieczny gotycki kościół pw. Bożego Ciała, przebudowany w latach 1660-1677 w stylu barokowym,
  • Gotycki kościół pw. św. Mikołaja z XIV w., po pożarze z 1631 r. odbudowany w stylu barokowym,
  • Kościół św. Barbary z 1521 r.,
  • Barokowy kościół pw. Zwiastowania NMP wzniesiony w latach 1629-1634,
  • Barokowy kościół pw. św. Józefa (ok. 1740 r.),
  • Późnorenesansowy kościół pw. św. Franciszka Serafickiego,
  • Muzeum Ziemi Wieluńskiej, w którym na szczególną uwagę zasługuje jeden z nielicznych zachowanych egzemplarzy tzw. Biblii brzeskiej z 1563 r., oraz bogate zbiory etnograficzne – www.muzeum.wielun.pl

Ok. 10 km na południe od miasta znajduje się Ożarów, w którym ma swoją siedzibę Muzeum Wnętrz Dworskich mieszczące się w późnobarokowym dworze szlacheckim. W pobliskim Kocilewie możemy obejrzeć odrestaurowany drewniany wiatrak z 1914 r. – mwdozarow.ovh.org

Co jeszcze polecisz w Wieluniu? Napisz!

Dodaj komentarz