Starówka w Rzeszowie

Jedne z najcenniejszych obiektów historycznych i atrakcji turystycznych Rzeszowa znajdują się w centrum Starówki.

Zobacz miejsca warte zwiedzenia w centrum Rzeszowa:

Rynek

Centralny punkt miasta tworzy niewielki Rynek o wymiarach 100×50 m, posiadający kształt nierównomiernego czworoboku. Jego obecny kształt odbiega nieco od pierwotnego wyglądu, jest znacznie większy, poziom Rynku jest wyższy i od zachodu nie posiada zabudowy – stoi jedynie Ratusz. W roku 1842 miał miejsce wielki pożar, który zabrał ze sobą praktycznie wszystko. Przez wiele lat domu wielokrotnie przebudowywano aż do końca XX wieku, gdzie otrzymały swój ostateczny wystrój architektoniczny – jest on bardzo różny, a tworzą go jednopiętrowe lub rzadziej dwupiętrowe kamieniczki powstałe w okresie XV- XVI w.
W podziemiach rynkowych kamienic przetrwały do dziś gotyckie relikty średniowiecznych budynków z czasów narodzin miasta. Znajdziemy też podziemne lochy i murowane korytarze z kamienia, sklepione, łączące budynki lub prowadzące poza obręb miasta.

Ratusz

Bez wątpienia najokazalsza budowla w Rynku. Początki jego powstania sięgają końca XVI wieku. Zbudowany został przez Mikołaja Spytkę Ligezę. Wg przeprowadzonych ostatnio badań – w podziemiach ratusza odkryto fragmenty starych murów i sklepień oraz piwnice sięgające pod ul. Słowackiego. ( zdjęcie )

Podziemna Trasa Turystyczna

Rzeszów PodziemiaJest to unikatowy kompleks 25 podziemnych piwnic (powstałych na przełomie XIV i XVIII w.) i 15 korytarzy o łącznej długości 369 m i głębokości: 0,5 – 10 m pod płytą Rynku i kamienicami, na trzech kondygnacjach. Poszczególnym piwnicom i korytarzom nadano nazwy, odnoszące się do ich funkcji oraz historii miasta. Wejście znajduje się przy Ratuszu, od ul. Słowackiego.

Na trasie można w niej spotkać relikty średniowiecznych murów, ślady pożarów, nadgryzione „zębem czasu” pozostałości żelaznych krat i zawiasów, kilkusetletnie cegły „palcówki”, ukryte przejścia. Atrakcyjności piwnic dopełnia ekspozycja historyczno-edukacyjna, na którą składają się m.in. repliki zbroi rycerskich, broni białej i palnej, wystawa ceramiki użytkowej i ceramicznych zabawek, obrazująca, z jakich naczyń i przedmiotów codziennego użytku korzystali dawni mieszkańcy Rzeszowa. Obraz rzeszowskiego Rynku z przełomu XIX i XX wieków przedstawiają dużych rozmiarów fotografie umieszczone w obiekcie wejścia. Swoistą „ścieżką edukacyjną” stanowi Korytarz Herbowy, w którym umieszczone zostały herby dawnych właścicieli Rzeszowa, herby ziem i województw, na terenie których położone było miasto, wreszcie herby miasta Rzeszowa.
Temperatura w podziemiach – ok.+8 st.C

Godziny otwarcia:
Do 30 września 2011 r. Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie czynna w dni powszednie (wtorek – piątek) w godz. od 10.00 do 19.00.
Wejścia w godzinach:
– wtorek, środa, czwartek, piątek: 10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. Kasa czynna w godz. 10.00 – 18.30.
– sobota, niedziela: 11.15, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. Kasa czynna w godz. 11.00 – 17.30.
W poniedziałki oraz w święta państwowe Podziemna Trasa Turystyczna jest nieczynna.

Ceny biletów:
6,50 zł – normalny
4,50 zł – ulgowy

Muzeum Etnograficzne im. F.Kotuli

Rynek 6

Wystawy stałe:
1. Stroje ludowe Rzeszowiaków i Lasowiaków
2. Dawna rzeźba ludowa

Godziny otwarcia:
wtorek-czwartek: 9.00 – 15.00
piątek: 10.00-17.30
niedziela: 9.00-15.00
poniedziałek i sobota: nieczynne

Muzeum Historii Miasta Rzeszowa

Rynek 12 (wejście od ul. Baldachówka)

Wystawa stała:
„Sześć wieków Rzeszowa” – w czterech salach wystawowych prezentowana jest ekspozycja przybliżająca historię miasta i regionu, najważniejsze wydarzenia w jego historii oraz sylwetki najsłynniejszych rzeszowian i ludzi z Rzeszowem związanych. Na wystawie prezentowanych jest kilka wyjątkowo cennych eksponatów, m.in.: Tarcza Legionów, szabla Leopolda Lisa-Kuli czy popiersie Lisa-Kuli z pomnika zniszczone przez hitlerowców w kwietniu 1940 roku.

Godziny otwarcia:
wtorek-czwartek: 9.00 – 15.00
piątek: 10.00-17.00
niedziela: 9.00-15.00
poniedziałek i sobota: nieczynne

Ceny biletów:
4 zł – normalny
3 zł – ulgowy
15 zł – przewodnik

Istnieje możliwość wykupienia karnetu (wstęp do wszystkich muzeów)
14 zł – normalny
10 zł – ulgowy

Bilet wstępu na wystawy stałe w niedziele – bezpłatny

Dodaj komentarz