Luboń

Miasto leży wśród Beskidu Wyspowego, nad rzeką Wartą. Najwyższym szczytem jest Luboń Wielki (1022 m n. p. m.), nazywany przez miejscowych Biernatką.

Do zabytkowych miejsc w Luboniu należą: zespól zabudowy fabrycznej Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego, wybudowany w latach 1904 – 1908. Teren obozu hitlerowskiego, obecnie Muzeum – Miejsce Pamięci Narodowej (przy ulicy Niezłomnych 2).

Kościół parafialny pw. św. Barbary i plebania wybudowany w latach 1909 – 1912. Budynek kościelny powstał przy ówczesnym Placu Wolności, wzniesiony przez społeczność wyznania ewangelicko-augsburskiego. Po II wojnie światowej przekazano go rzymskokatolickiej parafii św. Barbary.

W trakcie remontu wykonanego w 1951 roku, w głównym ołtarzu umieszczono obraz przedstawiający św. Barbarę, a sklepienie pokryto malowidłami. Przebudowano również chór, który został pomniejszony. Kościół wpisany jest do rejestru zabytków.

W mieście znajduje się pomnik Siewcy, powstały w 1923 roku jest jednym z najstarszych zabytków Lubonia. Dzieło artysty rzeźbiarza Marcina Rożka wpisało się na stałe w krajobraz parku przy ulicy Armii Poznań. Pomnik ma niemal trzy metry wysokości, przedstawia słowiańskiego rolnika siejącego zboże, wykonany jest z brązu i granitu. Podstawę pomnika wyrzeźbił również Marcin Rożek, na której stanęła postać siewcy – jest to cokól o wysokości sześciu metrów z ozdobnymi figurami delfinów. Całość znajduje się w ogrodzie jordanowskim.

Jedna myśl nt. „Luboń

  1. RW

    „Miasto leży wśród Beskidu Wyspowego, nad rzeką Wartą. Najwyższym szczytem jest Luboń Wielki (1022 m n. p. m.), nazywany przez miejscowych Biernatką.”
    Te 2 zdania nie mają nic wspólnego z Luboniem koło Poznania. Miejscowości o nazwie Luboń jest kilka. Budowa kościoła ewangelickiego przebiegała w latach 1908-12.

Dodaj komentarz