Libiąż

Pierwsza wzmianka o mieście odnosi się przekazaniu w 1243 r. miejscowości Libiąż Mały i Libiąż Wielki w posiadanie Zakonowi Benedyktynek. Zapis widnieje w „Kronice” Jana Długosza. W późniejszym okresie miejscowość przechodziła w posiadanie różnych rodów. Przełom nastąpił w XIX w., kiedy to uruchomiono połączenie kolejowe między Krakowem a Wiedniem. Ludzie zaczęli emigrować zarobkowo i osiedlać się na tym terenie.

Ponadto XIX w. to odkrycie złóż węgla kamiennego i szybki rozwój gospodarczo–kulturalny dotychczasowej osady. W tym okresie zmienił się kształt urbanistyczny Libiąża, gdyż wokół kopalni zaczęły powstawać nowe osiedla. Jednak dopiero w 1969 r. miasto uzyskało prawo miejskie.

Ze względu na swoje położenie miejscowość jest atrakcyjna dla turystów lubiących piesze wędrówki i wycieczki rowerowe. Z pobliskich szczytów rozciągają się przepiękne widoki, a przy dobrej widoczności turyści podziwiać mogą ośnieżone szczyty Tatr.

Co zwiedzić w Libiążu?

W mieście znajduje się kilka obiektów wpisanych do ewidencji zabytków. Jednym z ciekawszych jest Kościół Przymierza Pańskiego wybudowany w 1912 r. Jest to budowla w stylu imitującym dawny gotyk, wzniesioną według projektu znanego krakowskiego architekta Teodora Talowskiego. W kościele godne uwagi są freski i ornamentyka z lat 30. Dość mocno w krajobraz Libiąża wpisują się także liczne przydrożne kapliczki i krzyże.

Dla miłośników górnictwa dostępna dla zwiedzania jest sztolnia na terenie kopali „Janina”. Sztolnia zawiera w sobie podstawowe elementy procesu wydobywczego stanowiąc jego odzwierciedlenie z dołu kopalni. Są to między innymi: przodek robót przygotowawczych wyposażony w kombajn AM 50 oraz ściany wyposażone w kompleksy obudowy zmechanizowanej wraz z kombajnem ścianowym.

W mieście znajduje się również stary młyn wodny z 1834 r. oraz rzeźba uśmiechu.

Co jeszcze polecisz do zwiedzenia w Libiążu? Napisz!

Dodaj komentarz