Grybów

W 1340 roku zostało lokowane miasto Grynberg „dla powiększenia dochodów królestwa” oraz dla obrony południowych granic kraju i kupieckich szlaków. Istniała tu już stosunkowo rozwinięta osada i krzyżowały się tu drogi handlowe w stronę Rusi i Węgier. Gwarantowało to powstającemu miastu uzyskiwanie dochodów z handlu i tym samym przyspieszało jego rozwój.

Największy rozwój miasta miał miejsce w wieku XVI i na początku XVII. W wieku XVII zaczął się upadek miasta. Spustoszeń dokonywali żołnierze obcy i swoi. Zaczęły się one w 1621 roku, ale największych zniszczeń dokonali Szwedzi podczas potopu. Upadek miasta został przypieczętowany przez pierwszy rozbiór Polski w 1772 roku. Jednak Grybów znalazł się pod austriackim panowaniem już w 1770 roku, a dwa lata później został włączony wraz z całą Sądecczyzną do Galicji. Mimo braku poparcia Austrii dla rozwoju przemysłu, powstały liczne młyny, tartaki, w mieście uruchomiono fabrykę wyrobów z drewna. Kontynuowano tradycję przemysłu domowego. W okolicy zaczęto wydobywać na skalę przemysłową ropę naftową. W związku ze wzrostem hodowli powstały zakłady związane z przemysłem skórzanym i zaczął rozwijać się handel bydłem. Pomocna w tym była nowo wybudowana linia kolejowa.

Co zwiedzić w Grybowie?

Na terenie miasta znajduje się kilka zabytków. Dwór Hoschów – to pałac dawnych właścicieli dóbr grybowskich. Jego oryginalny kształt oraz niektóre elementy wystroju architektonicznego wskazują na to, że powstał najpóźniej w drugiej połowie trzydziestych lat XIX wieku. W roku 1828 właścicielem Grybowa i okolicznych dóbr został Józef Hosch. To on zbudował obecny pałac i założył ogród. Następnie całość otoczył wysokim murem z bramą wjazdową. Pałac Hoschów przetrwał do dziś bez większych zmian.

Muzeum Parafialne znajduje się w budynku starej modrzewiowej plebanii z 1699 roku. Zgromadzone obiekty pochodzą w dużej mierze z dawnego kazimierzowskiego kościoła św. Katarzyny oraz ze spalonego w 1945 roku drewnianego kościółka św. Bernardyna. Zbiory zostały poszerzone zabytkami pochodzącymi z sąsiednich cerkwi ruskich. Muzeum głównie gromadzi i eksponuje stare malowidła, rzeźby i ikony, niektóre naczynia liturgiczne oraz stare pisma i druki. Do najcenniejszych należą obrazy św. Zofii, św. Sebastiana i Świętej Rodziny, dwa trójkątne obrazy ze zwieńczenia tryptyku św. Zachariasza i Daniela.

Kaplica na Podchełmiu – to zbudowany w roku 1934 drewniany kościół z wieżą w stylu góralskim, otoczony pięknym góralskim płotem, w otoczeniu starych lip – u stóp góry Chełm. W podobnym okresie powstała kaplica na Podjaworzu to również drewniany kościółek drewniany, z niewielką wieżyczką na dachu i dużą wieżą na przedzie, wybudowany w roku 1945, a wykończony w roku 1965.

Kościół św. Katarzyny wzniesiony w 1340 roku. Była to dość znacznych rozmiarów gotycka świątynia, przypuszczalnie jednonawowa. Swój pierwotny gotycki charakter kościół utracił wskutek pożaru w roku 1655. Jego odbudowa trwało dość długo – zakończono ją dopiero w 1705 roku. Nie doprowadziła jednak do przywrócenia jego dawnego kształtu.

Co jeszcze polecisz w Grybowie? Napisz!

Dodaj komentarz