Skalbmierz

Skalbmierz to miasto leżące w południowej części województwa świętokrzyskiego, położone nad rzeką Nidzicą. Miejscowość otrzymała prawa miejskie w roku 1342. Miasto posiada zabytkowy układ urbanistyczny, zachowany z XIV – XIX wieków.

Co zwiedzić w Skalbmierzu?

Znajduje się tutaj jeden z nielicznych w Europie ćwierćkolisty plac, nazwany imieniem Marii Skłodowskiej-Curie, czyli obecny rynek miasta. Na rynku znajduje się krzyż z figurami św. Rozalii i św. Rocha, który postawiony został jako wotum dziękczynne mieszczan ocalałych w latach 1831-1848 oraz podczas egzekucji hitlerowskich.

Warto odwiedzić również:
– kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela;
– pomnik tragedii skalbmierskiej z roku 1946;
– cmentarz parafialny z zabytkowymi mogiłami;
– cmentarz żydowski zdewastowany podczas okupacji.

Co polecisz do zwiedzania w Skalbmierzu? Napisz!

Dodaj komentarz