Karczew

Karczew to miasto w centralnej części województwa mazowieckiego, położone na prawym brzegu Wisły. Miasto należy do aglomeracji warszawskiej. Jest siedzibą miasta-gminy Karczew. Ma do zaproponowania turystom nie tylko piękne zabytki, ale również miejsca zielone, park i rezerwat, gdzie można odpocząć w ciszy i spokoju.

Co zwiedzić w Karczewie?

  • kościół w Karczewie – jeden z najcenniejszych zabytków miasta, wybudowany w stylu baroku piemonckiego, w latach 1732-1737, według projektu Jakuba Fontany. Wewnątrz kościoła znajduje się wiele dzieł sztuki wartych zobaczenia, między innymi krzyż gotycki naprzeciw ambony, rzeźby z drewna przedstawiające świętych apostołów Piotra i Pawła, ołtarz, w prawym skrzydle transeptu, z obrazem „Ukrzyżowanie” będący kopią Rubensa;
  • pomnik Chrystusa Króla w parku na Starym Mieście;
  • neogotycki budynek z początku XX wieku, który pełnił rolę zajazdu;
  • kaplica z XIX wieku na cmentarzu przy ulicy Żaboklickiego;
  • cmentarz żydowski na piaszczystych wydmach;
  • Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka, gdzie znajduje się wiele chronionych gatunków roślin i zwierząt;
  • Rezerwat przyrody na torfach.

Co jeszcze polecisz w Karczewie? Napisz!

Dodaj komentarz