Dobczyce

Początki miejscowości Dobczyce sięgają czasów pierwszych Piastów. Należy ona do najstarszych osad położonych nad rzeką Rabą. We wczesnym średniowieczu Dobczyce były już dobrze zorganizowaną i znaczącą w okolicy osadą. Nazwa łączy się z legendą o piastowskim rycerzu Dobku.

W XIII w. miasto uzyskało lokację na prawie magdeburskim. Prawdopodobnie od XIII wieku istniała w Dobczycach komora celna. Cło dobczyckie ściągano od kupców jadących z towarem traktem Kraków – Dobczyce – Szczyrzyc, który z czasem stał się ważnym dla handlu szlakiem węgierskim. Duży wpływ na rozwój miała niewielka odległość od Krakowa, z którym starostwo dobczyckie utrzymywało ścisłe stosunki handlowe. Do stolicy wysyłano duże ilości chmielu, suszone owoce, skóry, płody rolne, piwo i gorzałkę. Wiek XV i XVI to również okres największego rozwoju kulturalnego. Największy rozkwit miasto przeżywało za panowania Jagiellonów.

Co zwiedzić w Dobczycach?

Dobczyce przyciągają turystów przede wszystkim znajdującym się tam jeziorem i wzgórzem zamkowym. Jezioro położone jest w malowniczej scenerii, jednak obecnie nie służy ono celom turystycznym. Stanowi ono zbiornik wody pitnej, dlatego objęte jest strefą ochrony sanitarnej.

Ruiny średniowiecznego Zamku, którego dokładna data powstania nie jest znana, znajdują się nieopodal jeziora. Bez wątpienia można natomiast stwierdzić, że zamek stał już w XII wieku. Był on warownią typu górskiego włączoną do obrony Krakowa. W XVI wieku średniowieczny zamek został przebudowany w stylu renesansowym. W roku 1655 miasto i zamek został zniszczony przez „Potop Szwedzki”, a 2 lata później przez księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego. Pomimo zniszczeń zamek zamieszkiwany był do początków XIX wieku aż do jego rozbiórki, której uległ za sprawą miejscowej ludności poszukującej w murach zamkowych skarbów. Dziś w zrekonstruowanej części znajduje się Muzeum Regionalne PTTK im. Władysława Kowalskiego. Nieopodal znajdują się ruiny XIV- i XV-wiecznych murów obronnych wraz z bramą wjazdową, które stanowią unikalne dziedzictwo kulturowe w skali regionu i kraju. Miały one kształt nieregularnego pięciokąta. Do dziś zachowały się jedynie fragmenty, które wymagają prac remontowo budowlanych.

Oprócz zamku w Dobczycach można zobaczyć kościół wybudowany w latach 1947-1949, w którym znajdują się krucyfiks i pieta z XV w. Innym sakralnym obiektem jest kościół św. Jana Chrzciciela, wybudowany w roku 1828. Przy Kościele wzniesiona została XIX–wieczna dzwonnica. W jej środkowej arkadzie znajduje się dzwon „Jan” odlany w 1504 roku.

Co jeszcze polecisz do obejrzenia w Dobczycach? Napisz!

Dodaj komentarz