Wojnicz

Nazwa miasta Wojnicz pochodzi od słowa woj, czyli członek drużyny książęcej. Osada wojnicka powstała na przełomie VIII/IX w. Istotny wpływ na rozwój miasta miało położenie na przecięciu szlaków handlowych biegnących z Krakowa do Przemyśla oraz z Węgier na północ.

Od XI w. istniał też kościół grodowy, który po zabójstwie św. Stanisława przeszedł na własność biskupów krakowskich. Najprawdopodobniej w 1239 r. Wojnicz uzyskał prawa miejskie. Spowodowane było to tym, iż w roku tym w Wojniczu odbywał się zjazd możnowładców z okazji powitania córki króla węgierskiego – Kingi. Nie zachował się akt lokacyjny miasta z tego okresu, więc trudno określić dokładną datę przekształcenia w miasto. Na pewno wydarzyło się to między okiem 1239 a 1278.

Miasto rozwijało się dzięki handlowi i rzemiosłu. Niestety nie było w stanie uchronić się przed żywiołem rzeki Dunaj, która kilkakrotnie zalewała Wojnicz. Od II połowy XVI w., między innymi w wyniku niekorzystnego dla miasta systemu zarządzania przez starostów, podupadło rzemiosło, a tym samym i rola Wojnicza. Dopiero II połowa XVIII w. przyniosła ożywienie, kiedy to Wojnicz otrzymał przywilej organizowania kolejnych jarmarków. Wojnicz utracił prawa miejskie w 1935 r. Udało się je odzyskać w 2007 roku.

Co warto zwiedzić w Wojniczu?

Niepowtarzalnym zabytkiem Wojnicza jest jego średniowieczny układ urbanistyczny.

Wśród innych zabytków Wojnicza znaleźć można późnobarokowy kościół św. Wawrzyńca. Pierwotna budowla powstała najprawdopodobniej w 1450 r. Kościół został przebudowany w latach 1753-54, a następnie rozbudowany w latach 1920-30. We wnętrzu kościoła znaleźć można zabytkowe wyposażenie. Zachowała się między innymi rokokowa polichromia.

Nieopodal znajduje się drewniana dzwonnica do dziś pokryta czterospadowym dachem z gontów. Jest to zabytek budownictwa średniowiecznego.

Do innych ciekawych zabytków skalarnych zaliczyć można kościół św. Leonarda. Drewnianą budowlę powstałą w drugiej połowie XVI w. We wnętrzu kościoła znajdują się między innymi trzy renesansowe ołtarze z końca XIX w. W ołtarzu głównym umieszczone zostały cztery kopie obrazów z XVI w. przedstawiające Nawiedzenie NMP, św. Leonarda z kajdanami oraz św. Katarzynę i św. Helenę.

W Wojniczu swój pałac mieli Dąmbscy. Pałac powstał w stylu neogotyku angielskiego w 1876 r. z inicjatywy Władysława Dąmbskiego. Wokół pałacu rozciąga się park, był on dużo bardziej okazalszy za czasów świetności pałacu. W czasach powojennych do parku zostało wprowadzone budownictwo mieszkalne. Natomiast w pałacu została usytuowana szkoła.

Położenie Wojnicza pomiędzy wyżynnymi kompleksami leśnymi a pasmami wzgórz Podgórza Wiśnickiego sprawiają, że jest on atrakcyjny dla turystów lubiących piesze wycieczki. Specjalnie dla nich przygotowano szlaki turystyczne. Dla amatorów wędkarstwa i kąpieli przygotowano łowiska i kąpieliska na rzece Dunaj i okolicznych stawach. Turyści lubiący sporty rowerowe znajdą tutaj ścieżkę rowerową biegnącą przez południową część gminy.

Co jeszcze polecisz do obejrzenia w Wojniczu? Napisz!

Dodaj komentarz