Narol

Narol to miasto w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, położone na Roztoczu Wschodnim, nad rzeką Tanwią.

Co zwiedzić w Narolu?

 • zespół pałacowy – barokowy pałac z włoskim ogrodem z XVIII w. należący niegdyś do lokalnej arystokracji
 • ratusz z XIX wieku
 • dwa postumenty z XVIII w.
 • cerkiew unicka z końca XIX w.
 • cmentarz żydowski
 • izba pamięci w Lipsku
 • Kościół pw. Narodzenia NMP
 • Rezerwat „bukowy las” – znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Przez teren rezerwatu przebiega ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna o długości 1,5 km. Składa się z 4 przystanków.
 • Huta Szumy
 • Rezerwat „ nad Tanwią” – znajduje się na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego. Przez teren rezerwatu przebiega ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Kobyle jezioro”. Ścieżka składa się z 8 przystanków, na których można zapoznać się z różnymi fazami rozwojowymi drzewostanu, zbiorowiskami roślinnymi i zwierzętami charakterystycznymi dla tego terenu. Walory poznawcze ścieżki są bardo wysokie, gdyż prezentuje ona różnorodną roślinność, zarówno bagienną – charakterystyczną dla torfowiska przejściowego i wysokiego, jak i typową dla siedliska suchego i piaszczystego, a także bogatą faunę. Uwagę warto też zwrócić na krzyż wapienny znajdujący się na pierwszym przystanku ścieżki, jest on jednym z wielu jakie możemy spotkać na Roztoczu.
 • Południoworoztoczański Park Krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej – Park utworzono w 1988 r. w celu zachowania unikalnych walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych Roztocza oraz Puszczy Solskiej, a w szczególności zwartych kompleksów leśnych o charakterze puszczańskim z charakterystyczną florą i fauną, a także bogactwa krajobrazowego dolin rzek tworzących przełomy zwane „szumami” lub „szypotami” w strefie krawędziowej Roztocza i Kotliny Sandomierskiej.
 • Rezerwat „Minokąt” – Na terenie rezerwatu proponowana jest ścieżka dydaktyczna, składająca się z czterech przystanków. Jej celem jest poznanie naturalnego lasu jodłowo-bukowego z rzadkimi i chronionymi roślinami runa. Początek ścieżki znajduje się obok tablicy informacyjnej na południowo- wschodnim skraju rezerwatu. położony jest na wschodnim krańcu Roztocza Środkowego, w leśnictwie Kadłubiska.

Turystyka piesza

 • Żółty szlak Narol – Młynki – Huta Szumy – Rebizanty ( ok. 10 km )
  Trasa zaczyna się w centrum Narola przy Ratuszu. Czas przejścia: 2 -3- godziny. Na trasie m.in. można zobaczyć:
  Kościół pw. Narodzenia NMP (w Narolu) – budowla w stylu klasycystycznym, jednonawowa z prezbiterium zamkniętym półkoliście. Wewnątrz cenna polichromia Teseya z 1936 r.
  Rezerwat „bukowy las”
  Huta Szumy – niewielka wieś zajmująca się wytopem żelaza z okolicznych rud darniowych.
  Rezerwat „ nad Tanwią” – głównym celem jest ochrona malowniczego krajobrazu dolin rzek Tanew i Jeleń.
 • Zielony szlak im. Św. Brata Alberta ( Adama Chmielowskiego ) – około 47 km
  Jest to jedna z ciekawszych propozycji Roztocza Wschodniego.
  Przebieg trasy: Horyniec-Zdrój – kapliczka Nowiny Horynieckie – Rezerwat Przyrody „Sołokija” – „Dolina Dunajecka”- „Dolina Popowa” – Józkowa Góra – Werchrata – Monastyrz – Wielki Dział – Jacków Ogród – Pizuny – Narol.
  Czas przejścia: ok.14 godzin
 • Niebieski szlak „ po bunkrach linii Mołotowa” ( około 26 km)
  Przebieg trasy: Horyniec-Zdrój – Nowe Brusno – Polanka Horyniecka – Stara Huta – Wielki Dział – Wola Wielka
  Czas przejścia: ok. 9 godzin

Turystyka rowerowa

Można wyróżnić 6 tras rowerowych:

 • Zielona trasa o długości 26 km. Swój początek ma na drodze leśnej w prawo za siedzibą Nadleśnictwa Narol od głównej drogi Narol – Lubaczów.
  Przebieg trasy: Narol – Młynki – trasa szlaku południowego – Huta Szumy – Korkosze – Rezerwat przyrody „Nad Tanwią” – Rebizanty – Pomnik ku czci pomordowanych mieszkańców Huty Różanieckiej (punkt widokowy) – Huta Różaniecka – Maziarnia – Stawy – „Góra Grochy” – Narol
 • Czerwona trasa o długości 18 km. Swój początek ma parkingu przy Ratuszu w Narolu.
  Przebieg trasy: Narol – kapliczka – Kadłubiska – Podlesina – krzyż – Rezerwat przyrody „Minokąt” – Lipie – Lipsko – Narol.
 • Żółta trasa o długości 15 km. Swój początek ma spod Ratusza, gdzie należy udać się w lewo, w drogę na Werchratę.
  Przebieg trasy: Narol – Lipsko – pole bitwy – Łukawica – Wola Wielka – Jacków Ogród – Dębiny – Jędrzejówka – Narol
 • Niebieska trasa o długości 20 km. Swój początek ma na parkingu przy Ratuszu, gdzie kierujemy się drogą asfaltową w kierunku Lubaczów. Po przejechaniu około 1 km skręcamy w drogę w lewo do miejscowości Krupiec.
  Przebieg trasy: Narol – Krupiec – Łówcza – Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Kobyle Jezioro” – Rezerwat „Źródła Tanwi” – Huta Złomy – Dębiny – Jędrzejówka – Narol
 • Pomarańczowa trasa o długości 30 km. Swój początek ma na parkingu przy Ratuszu, gdzie kierujemy się drogą asfaltową w kierunku Lubaczowa. Po przejechaniu ok. 1 km skręcamy w drogę w lewo do miejscowości Krupiec.
  Przebieg trasy: Narol – Krupiec – Łówcza – Wola – Płazów – Zadymarka – Jeziora – Stawy – Góra Grochy – Narol
 • Fioletowa trasa o długości 18 km. Swój początek ma w centrum wsi.przebieg: Ruda Różaniecka – Jeziora – Stawy – Huta Różaniecka – Rycówka – Łominos – Ruda Różaniecka.
Co jeszcze polecisz do zwiedzenia w Narolu? Napisz!

Dodaj komentarz