Stary Sącz

1257 rok to pierwsza historyczna data na jaką powołuje się Stary Sącz. Wtedy to Bolesław Wstydliwy jako zastaw za posag wniesiony do Polski przez księżniczkę węgierską Kingę zapisał jej Ziemię Sądecką obejmującą tereny w trójkącie: Biecz – Limanowa – Podoliniec (już na dzisiejszej Słowacji). W centralnym miejscu trójkąta na dogodnym szlaku handlowym Kunegunda ulokowała dwa klasztory o regule franciszkańskiej męski i żeński – o regule św. Klary. Miasto znajdowało się pod jurysdykcją klasztoru.

Po aneksji dokonanej przez Austrię w roku 1770 i przyłączeniu Starego Sącza do tej monarchii, decyzją ówczesnego cesarza odebrano Klaryskom władztwo nad miastem i okolicznymi wsiami. W 1782r. kasacji uległy również oba klasztory franciszkańskie. Męski klasztor już nigdy nie podniósł się, natomiast Klaryski przetrwały do dziś.

Co zwiedzić w Starym Sączu?

Kościół i klasztor ss. Klarysek to jedna z głównych atrakcji Starego Sącza. Opleciony białym murem obronnym, położony nad stromą skarpą kościół i klasztor zachwyca unikalnymi malowidłami, rzeźbami i złotymi zwieńczeniami wież kościelnych. Pierwsze budynki klasztorne i kościół wybudowane były w 1280 roku. W późniejszych latach klasztor był wielokrotnie przebudowywany. Najważniejszym obiektem udostępnionym zwiedzającym jest kościół pw. Trójcy Świętej. To wczesnogotycka budowla, która zachwyca barokową amboną z hebanu o fantazyjnych zdobieniach, oraz kaplicą św. Kingi ze srebrną trumną zawierającą relikwie świętej. Na uwagę zasługuje również mur klasztorny pokryty starymi malowidłami o intrygujących wzorach. Nieopodal klasztoru znajduje się źródełko św. Kingi znane ze swej cudownej mocy.

Święta Kinga „posiada” również most na Dunajcu. Most jej imienia jest jedynym w Polsce trójprzęsłowym mostem o tego rodzaju podwieszanej konstrukcji (w układzie wachlarzowym).

Kaplica św. Rocha i Sebastiana to wczesnobarokowa świątynia. Pierwsze wzmianki o kościele datuje się na XV – XVI wiek, ale wiele wskazuje, że może był on zbudowany na miejscu częściowo zniszczonej i o wiele wcześniejszej rotundy.

Prawdziwą perełką miasta jest rynek – średniowieczny, duży, prostokątny, wyłożony kamiennym brukiem z naturalnych granitowych otoczaków naniesionych z Tatr. Dookoła rynku stoją kolorowe domy z charakterystycznymi dachami z podcieniami, których część pochodzi z XIX w. W średniowieczu na rynku znajdował się ratusz, jednak spłonął i później już nie został odbudowany. Obecnie na środku rynku znajduje się fontanna i studnia z 1848 r.

Jedną z ważniejszych atrakcji Starego Sącza jest drewniany ołtarz polowy wybudowany specjalnie z okazji przybycia papieża. Ołtarz wraz z hotelem i Muzeum Jana Pawła II jest częścią Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II. Głównym elementem Muzeum jest wystawa fotografii wykonanych podczas mszy kanonizacyjnej.

W mieście znajdziemy także Muzeum Regionalne im. Seweryna Udzieli, które mieści się w zabytkowym Domu na Dołkach. W muzeum zgromadzono ok. 2000 eksponatów, w tym wiele cennych starodruków, sztukę ludową i pamiątki bogatej historii miasta.

Dla spragnionych zobaczenia panoramy miasta ciekawą atrakcją będzie Miejska Góra zwaną także Górą Parkową, która w najwyższym miejscu osiąga 420 m n.p.m. Pozwala cieszyć się piękną panoramą miasta, Popradu i Dunajca, na szczycie znajduje się polana widokowa z ławeczkami.

Co jeszcze polecisz w Starym Sączu? Napisz!

Dodaj komentarz