Złoty Stok

Miasto Złoty Stok znajduje się w południowej części województwa Dolnośląskiego i powiatu Ząbkowickiego 82 km od Wrocławia. Położone jest na stokach Gór Złotych i Bardzkich, ObniżeniuLaskówki oraz Przedgórzu Paczkowskim. Złoty Stok jest najstarszym ośrodkiem górniczo-hutniczym w Polsce.

Złoto wydobywano tu już od X wieku, a ostanią kopalnię Aresu zamknięto w 1961 roku. Zarówno w mieście jak i jego najbliższych okolicach znajduje się bardzo wiele zabytków i atrakcji turystycznych.

Co zwiedzić w Złotym Stoku?

Atrakcje turystyczne Gminy Złoty Stok:

 • Podziemna trasa turystyczna „Kopalnia Złota” z podziemnym wodospadem,
 • Muzeum Minerałów przy „Kopalni Złota”,
 • Leśny Park Pprzygody „Skalisko”
 • Miejska Trasa Turystyczna
 • „Złota Ścieżka”
 • „Szlak widokowy Szczytami Pogranicza”
 • „Ścieżka historyczno-przyrodnicz „Śladami Królewny Marianny Orańskiej”
 • „Ścieżka szkoleniowa i treningowa do Nordic Walkingu”
 • Ranczo „Nasza Szkapa”
 • Liczne zabytki (292 zabytki w tym 17 wpisanych do rejestru zabytków). Warto zwiedzić: budynek dawnej mennicy, Ratusz, dawny Kościół Ewangelicki, późnogotycką Kaplicę Cmentarną, kamienica Fuggerów,
 • Barokowe Kościoły w sołectwach: Mąkolno, Chwalisław, Płonica oraz późnogotycki kościół w Laskach (w latach 1740-41 przebudowany w stylu barokowym),
 • Droga krzyżowa i kaplica św. Anny na Górze Krzyżowej,
 • Zabudowania zakładu produkcji czarnego prochu strzelniczego w Mąkolnie,
 • Dawne piece wapiennicze oraz zalany kamieniołom wapieni krystalicznych „Bajcerówka”,
 • Kamieniołom skał metamorficznych w Złotym Jarze,
 • Punkt widokowy Jawornik Wielki (872 m. n. p. m. ),
 • Główna trasa Drogi Śródsudeckiej (Złoty Stok – Zittau),
 • Ponad 70 km ścieżek rowerowych połączonych z systemem ścieżek Euroregionu Glacensis,
 • Około 44 km szlaków turystycznych w tym odcinek Głównego Szlaku Sudeckiego im. M. Orłowicza,
 • Przejście małego ruchu Złoty Stok – Bilá Voda,
 • Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej,
 • Ścieżka przyrodniczo – leśna „Żaba da się lubić”.
 • Firma paintballowa AZYMUT jest największą firmą w dziedzinie paintballa w Kotlinie Kłodzkiej, z siedzibą w Złotym Stoku – ma dwa poligony (jeden 24 ha pole z lasem, a drugi – „paintball city” z budynkami) i jednocześnie może obsłużyć 40 osób, także w zimie.

Co jeszcze polecisz w Złotym Stoku? Napisz!

Dodaj komentarz