Osieczna

Miasto Osieczna (niem. Storchnest) w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, leżące nad Jeziorem Łoniewskim. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1393 roku, gdy właścicielem Osiecznej był kasztelan sanocki Wojsław Borek z Gryżyny. Herbem miasta jest głowa rogatego jelenia skierowana ku przodowi, na złotym tle.

Najciekawszymi atrakcjami turystycznymi miasta Osieczna są:

– Zamek w Osiecznej nad brzegiem Jeziora Łoniewskiego

– Późnogotycki kościół św. Trójcy, farny – został zbudowany z inicjatywy Andrzeja Górki około roku 1540, został wybudowany na miejscu starej świątyni. W drugiej połowie XVI wieku kościół przeszedł został przekazany protestantom.
W 1777 r. kościół został przebudowany w stylu barokowym, w prezbiterium znajdują się późnogotyckie sklepienie gwiaździste. Innym oryginalnym elementem wystroju są gotyckie kolumny oddzielające nawy boczne oraz jeden z krucyfiksów. Zachowały się też rokokowe ołtarze, ambona i chrzcielnica. W kościele znajduje się obraz Matki Boskiej Śnieżnej datowany na ok. 1650 r., a także epitafia i portrety trumienne Adama Olbrachta Przyjemskiego i jego żony.

– Kościół protestancki zbudowany został w roku 1900 w stylu neoromańskim z fundacji. Zastąpił on wcześniej stojąca w tym miejscu świątynię, która została rozebrana wkrótce po konsekracji nowego kościoła. Kościół został zamknięty w 1945 po opuszczeniu parafii przez ludność protestancką (pochodzenia niemieckiego) i rozebrany w latach siedemdziesiątych XX wieku.

– Zabytkowe klasztor i kościół św. Walentego zbudowany został dla franciszkanów reformatów, którzy zostali sprowadzeni w roku 1622 przez Adama Olbrachta Przyjemskiego. Kościół został zbudowany w latach 1729 – 1733 z inicjatywy Józefa Mycielskiego według projektu włoskiego architekta Pompeo Ferrariego. Rokokowe wnętrze zostały wykonane w latach 1784 – 1787 przez Antoniego Schultza z drewna dębowego. Na sklepieniu znajduje się polichromia z połowy XVIII wieku, w ołtarzu bocznym znajduje się obraz Matki Boskiej Bolesnej (Osieckiej) z początku XVII wieku. W furcie klasztornej znajdują się freski z końca XVIII wieku nawiązujące do biografii patrona zakonu.

– Zabytkowe wiatraki ”Koźlaki” możemy zobaczyć przy drodze Śrem – Leszno na wzgórzu. Z których najstarszy pochodzi z roku 1761, dwa pozostałe wybudowane zostały w XIX wieku. Wytwarzały mąkę do lat siedemdziesiątych XX wieku, teraz są atrakcją turystyczną. W 1919 r. wzgórze było areną zwycięskiej bitwy Powstańców wielkopolskich z Niemcami.

W Osiecznej znajdował się cmentarz żydowski ”kirkut” mieścił się przy ulicy Słonecznej. Powstał w drugiej połowie XVIII wieku. Uległ likwidacji przed wybuchem II wojny światowej.

Dodaj komentarz