Śródmieście Rzeszowa

Śródmieście Rzeszowa – tu znajdziemy mieszankę form zabudowy i stylów architektonicznych, od średniowiecza do czasów nam współczesnych.

Poznaj atrakcje turystyczne i zaplanuj zwiedzanie:

Ulica 3 Maja

Stanowi główną promenadę spacerową Rzeszowa i centrum handlowe Śródmieścia. Zabudowę w większości stanowią nieduże budynki mieszkalne, jak również reprezentacyjne gmachy użyteczności publicznej (np. gmach NBP wzniesiony w latach powojennych czy gmach Banku PKO zbudowany w latach 1906-08 ze swoim charakterystycznych pseudogotyckim wystrojem).

Kościół Farny (popularna Fara)

Ulica Kościuszki kończy się skrzyżowaniem z ulicą 3 Maja i placem Farnym. Po prawej stronie stoi kościół pw. św. Stanisława i św. Wojciecha. Przy kościele znajduje się XVII -wieczna, barokowa, kwadratowa wieża – dzwonnica, przykryta kopulastym hełmem.

Zespół Klasztorny Bernardynów

Wraz z kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii tworzy miejsce odpustowe.

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP

Dawna murowana cerkiew grecko-katolicka, zbudowana w 1889 roku na rzucie krzyża greckiego, w miejscu wcześniejszej budowli, częściowo przekształcona w latach 2001 – 02, otoczona kamiennym murem, z dzwonnicą z tego samego okresu.W głównym ołtarzu znajduje się malowany na desce obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, pochodzący prawdopodobnie z XV wieku.Od 1946 roku budowla jest użytkowana przez kościół rzymsko-katolicki.

Teatr im. Wandy Siemaszkowej

Pierwszy profesjonalny teatr dramatyczny w Rzeszowie założony w 1944 roku jako Teatr Narodowy. Wzniesiony w latach 1890-1900 budynek, początkowo należał do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół. Teatr realizuje 3 edycje festiwalowe: Rzeszowskie Spotkania Teatralne, Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe oraz Rzeszowskie Spotkania Plenerowe.

Kościół św. Krzyża

Nieduża, jednonawowa świątynia przy ul. 3 Maja 20 z węższym prostokątnym prezbiterium i dwoma wieżami w fasadzie oraz kaplicą, W kaplicy znajdziemy jednokondygnacyjny, rokokowy ołtarz z pierwszej połowy XVIII wieku, który prawdopodobnie jest dziełem Baltazara Fontany.

Kościół Świętego Krzyża oraz zespół klasztorny oo. Pijarów mieści się przy ulicy 3-go Maja, niegdysiejszej dzielnicy pańskiej zwanej Paniaga. Kościół został wzniesiony przez muratora Jana Cangera w stylu późnego renesansu w latach 1644-1649.
Dawny konwent Pijarów to zespół budynków, złożony z kolegium, kościoła i budynku klasztornego. Obecnie w budynku kolegium znajduje się I LO im. Stanisława Konarskiego, a w budynku klasztornym Muzeum Okręgowe.

Wille Secesyjne

Przy pobliskiej alei Pod Kasztanami znajdują się 3 wille: nr 6, nr 8 i nr 10. Ta ostatnia kiedyś nazywa Pod Sową została wzniesiona w 1900 r przez Teofila Tekielskiego. Na froncie jest zegar słoneczny wykonany techniką sgraffito z tarczą w kształcie promieniejącego słońca, ozdobiony rysunkami i napisem, którego tłumaczenie brzmi: „widzisz godzinę, nie znasz godziny”.

Muzeum Okręgowe

Ulokowane na ul.3-ego Maja 19. Przez cały rok udostępnionych do zwiedzania jest 7 wystaw stałych:
1. Czyn zbrojny żołnierza polskiego 1914-1945. Kolekcja Jana Partyki
2. Galeria Malarstwa Polskiego
3. Odkopana przeszłość – pradzieje Polski południowo-wschodniej
4. Dawna rzeźba ludowa
5. Na co dzień i od święta. Odzież i stroje w społecznościach wiejskich w Rzeszowskiem w XIX i XX w.
6. Galeria Malarstwa Europejskiego
7. Galeria Przemysłu Artystycznego

Dodatkowo, w chwili obecnej otwarte są 2 wystawy czasowe:
1. Apteczne Reminiscencje – otwarta do 30 czerwca 2011
2. Lata dwudzieste, lata trzydzieste – otwarta do 28 sierpnia 2011

Godziny otwarcia:
wtorek-czwartek: 9.00 – 15.00
piątek: 10.00-17.30
niedziela: 9.00-15.00
poniedziałek i sobota: nieczynne

ceny biletów:
7 zł – normalny
5 zł – ulgowy
25 zł – przewodnik

Istnieje możliwość wykupienia karnetu (wstęp do wszystkich muzeów)
14 zł – normalny
10 zł – ulgowy

Bilet wstępu na wystawy czasowe w niedziele – 3 zł
Bilet wstępu na wystawy stałe w niedziele – bezpłatny

Więcej informacji: www.muzeum.rzeszow.pl

Zamek Lubomirskich

Jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów turystycznych Rzeszowa, znajduje się pomiędzy alają Pod Kasztanami, aleją Lubomirskich, ulicą Chopina, placem Śreniawitów oraz ulicą płk. Lisa-Kuli. Wybudowany w latach 1902-06
Zamek jest obszerną czworoboczną budowlą z dziedzińcem pośrodku i wysoką wieżą bramną od strony zachodniej. Otacza go czworobok kamiennych fortyfikacji bastionowych z wydłużonymi bastionami na narożach. Wysokość kamiennych murów sięga 5 metrów. Od strony północnej i wschodniej zachowały się pozostałości suchych fos. Wieża bramna, mająca sześć kondygnacji i wysokości 55 m, nakryta jest hełmem zrekonstruowanym w 1906 r. według pierwotnego barokowego wzoru. Na frontonie gmachu znajduje się kilka pamiątkowych tablic.
W czasie prac konserwatorskich przywrócono salę reprezentacyjną, odtworzono znajdującą się w północnym skrzydle dawną kaplicę więzienną.
Obecny zamek to siedziba Sądu Okręgowego. W jego murach mieści się także muzeum sądownictwa. Na zieleńcu przed zamkiem ustawiono w 1990 r. dębowy krzyż dla uczenia ofiar stalinizmu

Pałac letni Lubomirskich

Wzniesiony na przełomie XVII i XVIII w. przez Tylmana z Gameren, rozbudowany w połowie XVIII w. przez K.H. Wiedemanna, przebudowany w 1904 r. Dawna letnia rezydencja Lubomirskich, odnowiona w latach 1981-1985. Od 1985 r. mieściła się tu filia Akademii Muzycznej w Krakowie, w latach 2002-2006 – Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, a obecnie Katedra Informatyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Synagoga Nowomiejska

ul. Jana III Sobieskiego 18
Zwana Dużą, zbudowana pod koniec XVII w. Przebudowana w latach 1705-1712 przez J.Ch Belottiego. Zniszczona podczas okupacji, odbudowana w latach 1954-1965.

Obecnie mieści się tu Biuro Wystaw Artystycznych. W środku znajdziemy różnego rodzaju wernisaże, wystawy. Organizowane są także spotkania towarzyskie z artystami.

Godziny otwarcia:

wtorek-niedziela: 10.00-17.00
poniedziałek: nieczynne

ceny biletów:
2-5 zł

Stary Cmentarz

Sięga od ul. Targowej do Wisłoka, a od północy i południa ograniczony jest ul. M.S. Ligęzy i placem targowym.

To wiekowa nekropolia kryjąca doczesne szczątki kilku pokoleń rzeszowian. Dzisiejszy Stary Cmentarz został założony pod koniec XVIII w. po wydaniu przez władze austriackie zakazu grzebania zmarłych przy kościołach. Początkowo zajmował niewielki obszar przy kościółku, potem około poł. XIX w. został powiększony do obecnych rozmiarów. 0ficjalnie czynny był do 1910 r.; sporadycznie grzebano tu zmarłych jeszcze po ostatniej wojnie. Więcej informacji na stronie www.rzeszow-cmentarze.pl

Kościół św. Trójcy

U wejścia na cmentarz stoi klasycystyczny, ozdobiony czterokolumnowym portykiem kościółek pw. Świętej Trójcy. Wybudowany w 1720 r., został w 1884 r. gruntownie przebudowany, a ostatnio w latach 1985-86 starannie odrestaurowany i powiększony.

Dodaj komentarz