Ozorków

Miasto w województwie łódzkim nad rzeką Bzurą. Zajmuje obszar 15,5 km2 i liczy obecnie (2008) niemal 20,5 tys. mieszkańców.

Pierwsza wzmianka o wsi Ozorków pochodzi z 1344 r. Na początku XIX w. zaczęli się tu sprowadzać sukiennicy i farbiarze, głównie z obszaru Niemiec. Prawa miejskie Ozorków otrzymał w 1816 r., a w rok później przybyli tu z Akwizgranu bracia Schlösserowie, którzy założyli przędzalnię wełny i bawełny. Rozwój miasta został zahamowany po powstaniu listopadowym, także później okresy prosperity przeplatały się z latami kryzysu. W latach 20. XX w. miasto otrzymało połączenie tramwajowe z Łodzią, a także kolejowe na linii Łódź-Kutno. W czasie II wojny światowej miasto zostało włączone do Rzeszy, a w 1943 r. jego nazwę zmieniono na Brunnstadt. Po wyzwoleniu Ozorkowa przez wojska radzieckie przystąpiono do odbudowy i rozbudowy miasta.

Co zwiedzić w Ozorkowie?

W Ozorkowie warto zobaczyć m. in.:

  • Kościół katolicki pw. św. Jakuba z 1668 r., później wielokrotnie rozbudowywany,
  • Kościół ewangelicki z 1842 r., przebudowany pod koniec XIX w. w stylu późnoklasycystycznym,
  • Klasycystyczny pałac Schlösserów z 2 ćw. XIX w.,
  • Drugi pałac Schlösserów z poł. XIX w.,
  • Drewniane domy tkaczy i sukienników z XIX w.

Co jeszcze polecisz do zwiedzania w Ozorkowie? Napisz!

Dodaj komentarz