Sucha Beskidzka

Początki zasiedlenia i zagospodarowania kotliny suskiej wiążą się z akcją kolonizacyjną książąt oświęcimskich. W 1405 r. Książę Oświęcimski wydał przywilej na lokację w tym miejscu osady, dzisiejszej Suchej Beskidzkiej.

W XVII wieku nastąpił szybki rozwój dominium suskiego. Piotr Komorowski założył w Suchej parafię a w latach 1613-1614 wybudował i bogato uposażył kościół. Również wiele starań poświęcił rozbudowie dawnego dworu obronnego Kaspra Suskiego, tworząc okazałą rezydencję magnacką. W tym okresie powstały także w Suchej: huta szkła, młyn wodny, browar, suszarnia chmielu, gorzelnia, kuźnia żelaza i miedzi. W wieku XVIII, Sucha pod rządami Wielopolskich przeobraziła się z osady typowo rolniczej w osadę targową i stała się znanym ośrodkiem handlowym i rzemieślniczym Podbeskidzia. W 1964 r. do tradycyjnej, dawnej nazwy miasta, dodano oficjalnie drugi człon – „Beskidzka”, jednoznacznie identyfikujący miejsce jego położenia na mapie Polski.

Co zwiedzić w Suchej Beskidzkiej?

W mieście znajduje się wiele cennych zabytków m.in. renesansowy zamek zwany małym Wawelem. Pierwotnie był drewniano-kamiennym dworem obronnym wzniesionym w latach 1554 – 1580. W późniejszym okresie był wielokrotnie rozbudowywany. Obecnie w zamku prowadzi działalność Miejski Ośrodek Kultury.

Karczma Rzym jest przykładem jednego z ginących już stylów architektury drewnianej, bezpośrednio nawiązującego do tradycji budownictwa ludowego regionu Podbeskidzia. Wzniesiona została w II poł. XVIII wieku. Wnętrza karczmy o wystroju regionalnym, nawiązują do tradycji górali żywieckich i babiogórskich.

Stary i nowy kościół to przepiękne budowle, które wraz z budynkiem klasztornym oraz czterema kaplicami tworzą zespół klasztorno-kościelny. Stary kościół o typowo gotyckiej bryle i renesansowych elementach dekoracyjnych wraz z budynkiem klasztornym, który obecnie pełni funkcję plebanii, wzniesiony został w latach 1613 -1614. Stary Kościół z budynkiem klasztornym łączy przejście, na którym widnieją unikatowe majolikowe tafle w stylu renesansowym. Stary kościół połączony został z nowym kościołem za pomocą parterowej przewiązki, która pełni również rolę zakrystii. Nowy kościół został wzniesiony w latach 1897–1908.

Kaplica Konfederatów Barskich na górze Jasień jest to niewielka budowla renesansowa z elementami gotyckimi i klasycystycznymi powstała najprawdopodobniej w 1773 roku.

Lokalizacja miasta sprawia, że jest ono doskonałym miejscem na rozpoczęcie pieszych wędrówek w Beskidzie Małym, Beskidzie Makowskim i Beskidzie Żywieckim.

Co jeszcze polecisz do zwiedzania w Suchej Beskidzkiej? Napisz!

Dodaj komentarz