Zduńska Wola

Miasto w województwie łódzkim położone na Wysoczyźnie Łaskiej nad rzeką Pichną. Zajmuje obszar prawie 25 km2 i liczy 44 tys. mieszkańców.

Pierwsze wzmianki o miejscowości nazywanej wówczas zamiennie „Wola” i „Zduny” pochodzą z 1394 r. Pod koniec XIV lub na początku XV wieku Zduńska Wola staje się centralną osadą w dobrach szlacheckich o takiej samej nazwie. Pomimo formalnego braku praw miejskich osada pełniła, zwłaszcza od II poł. XVIII w., funkcję ośrodka targowego o znaczeniu lokalnym. W I ćw. XIX w. dzięki zabiegom właścicieli, rodu Złotnickich, Zduńska Wola przeżywa okres szybkiego rozwoju; sprowadza się tu wówczas wielu tkaczy z Niemiec, Czech i Śląska. W 1825 r. rozrastająca się miejscowość otrzymuje prawa miejskie. W ciągu niecałych 100 lat liczba mieszkańców wzrasta z 2758 osób w 1827 r. do prawie 28,5 tys. w przededniu wybuchu I wojny światowej.

Zduńska Wola, podobnie jak wiele innych miast w regionie łódzkim, była w tym czasie znaczącym ośrodkiem przemysłu włókienniczego, który dawał zatrudnienie 98% mieszkających tu robotników. W okresie międzywojennym miasto powoli odbudowywało się ze zniszczeń, ale w 1939 r. liczba mieszkańców była jeszcze wciąż niższa niż przed I wojną światową i wynosiła 25 tys.

W 1930 r. w pobliskich Karsznicach (dziś część miasta) wybudowano osadę kolejową, której zadaniem była obsługa budowanej właśnie magistrali kolejowej ze Śląska nad Bałtyk. Podczas okupacji Zduńska Wola (pod zmienioną nazwą Freihaus) została włączona do Kraju Warty. Wojna zmniejszyła znacznie liczbę mieszkańców, zniszczeniu uległy także zakłady przemysłowe. Po 1945 r. przystąpiono do odbudowy miasta.

Co zwiedzić w Zduńskiej Woli?

W Zduńskiej Woli warto obejrzeć Muzeum Historii Miasta wraz z jego oddziałem – domem rodzinnym św. Maksymiliana Marii Kolbego, w którym oprócz pozostałych po nim pamiątek możemy obejrzeć także wyposażenie typowego domu zamieszkiwanego przez tkaczy (przed wizytą warto sprawdzić godziny otwarcia placówki). Więcej na www.muzeum.zdunskawola.pl

Będąc w mieście nie można nie odwiedzić niewielkiego Skansenu Taboru Kolejowego, w którym zobaczysz kolekcję parowozów, wagonów i urządzeń kolejowych.

Ciekawostki

W 1998 r. św. Maksymilian Maria Kolbe został ogłoszony patronem Zduńskiej Woli.

Dodaj komentarz