Tuchów

Pierwszy dokument mówiący o Tuchowie datowany jest na 1105 rok. Dokument mówi, iż żona Władystawa Hermana darowała Tuchów (Tucov) opactwu benedyktyńskiemu. Na przełomie XIII i XIV wieku istniała w Tuchowie dobrze prosperująca kopalnia soli. Dzięki niej w roku 1340 Kazimierz Wielki nadaje Tuchowowi prawa miejskie.

Do XVII wieku miasto rozwijało się pomyślnie, czerpiąc dochody z różnych rzemiosł, dobywania soli oraz z prowadzonego handlu. Później Tuchów dostał się pod rządy Austrii, co spowodowało zapaść gospodarczą miasta. Powolne ożywienie gospodarcze zaznacza się dopiero pod koniec XIX wieku. Zapoczątkowało je oddanie do użytku linii kolejowej Tarnów – Leluchów. Miasto zasłynęło także z kiełbasy produkowanej wg specjalnej receptury.

Co zwiedzić w Tuchowie?

Zwiedzając Tuchów szczególną uwagę należy zwrócić na układ urbanistyczny. Zachowany z czasów średniowiecza wraz z czworobocznym rynkiem i ratuszem. Obecny ratusz wzniesiony został w latach 1873—1874 z wykorzystaniem części fundamentów i ścian poprzedniego.

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła jest późnobarokową murowaną świątynią typu bazylikowego, która została wybudowana w latach 1791-1794. Kościół już jest trzecią świątynią wniesioną w tym miejscu. Pierwotnie znajdował się tam drewniany kościół z 1460, jednak strawił go pożar. Drugi również drewniany kościół przetrwał do połowy XVII wieku.

Kościół redemptorystów pw. Nawiedzenia NMP to najstarszy z kościołów Tuchowa i jego okolic i jeden z najstarszych barokowych kościołów diecezji tarnowskiej. Powstanie kościoła datowane jest na 1015 r. jednak pierwszy dokument potwierdzający istnienie parafii pochodzi z 1321 r. Nowy, murowany już kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny wzniesiony został w latach 1677–1682. Budowę obecnego klasztoru podjęli dopiero przybyli do Tuchowa w 1893 roku redemptoryści. Początkowo zamieszkali oni w „klasztorku” benedyktyńskim, który poszerzyli i podwyższyli o jedną kondygnację. W latach 1922-1926 wznieśli duże, dwupiętrowe skrzydło zachodnie klasztoru z mieszkaniami i salami wykładowymi dla przeniesionego tu z Mościsk Seminarium Duchownego Redemptorystów. W latach 1976-1980 zbudowali skrzydło południowe. Obecnie, po dalszych rozbudowach kompleks budynków klasztornych służy nie tylko zakonnikom, ale także Wyższemu Seminarium Duchownemu, tutejszej parafii oraz obsłudze pielgrzymów i wycieczek.

Nieopodal Tuchowa znajduje się wieś Karwodrza, w której mieści się dwór rodziny Berke. Dwór wraz zabudowaniami pochodzi z XVII w. W 1891 dwór odziedziczył Karol Jan Berke jako pierwszy w tej części ziemi tarnowskiej założył stadninę koni, winnicę, sad morelowy, hodowlę jedwabników, a ponadto zbudował młyn, tartak, wodociąg oraz cegielnię. Z cegieł w niej wyprodukowanych wzniósł wszystkie budynki gospodarcze w swoim majątku, nowy dwór i kaplicę, a także kościół parafialny w Piotrokowicach, którego był współfundatorem.

Co jeszcze polecisz do zobaczenia w Tuchowie? Napisz!

Dodaj komentarz