Słomniki

Nazwa miejscowości Słomniki wywodzi się od wyrazu „szłom”, czyli hełm bojowy. Hełmy były wyrabiane w kuźniach „szłomnikarzy” dla drużyny królewskiej. Słomniki swoje prawa miejskie uzyskały w 1358 r. od króla Kazimierza Wielkiego. Z tego także okresu pochodzi układ architektoniczny rynku.

Słomniki od początku istnienia były osadą rzemieślniczo-handlową. Ta struktura zatrudnienia ludności przetrwała przez wieki i istnieje do dziś.

Co warto zwiedzić w Słomnikach?

W Słomnikach znajduje się kościół pw. św. Michała Archanioła, który został ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego w latach 1340-1349. Kościół przetrwał do 1648 r., gdzie w jego miejscu wybudowano nowy również drewniany kościół. Po raz kolejny świątynia została przebudowana w 1888 r., jednak tym razem wybudowano murowaną świątynię. W głównym ołtarzu umieszczony jest późnogotycki krzyż z pierwszej połowy XVI w. Również z tego okresu pochodzi obraz Świętej Rodziny znajdujący się w prezbiterium.

Mieści się tu również bożnica żydowska, która powstała prawdopodobnie na początku XX w. Było to miejsce modlitwy Żydów, działała tam szkółka żydowska dla młodzieży tzw. chajder (chadder), w piwnicach znajdowały się łaźnie. Obecnie budynek jest opuszczony.

Na terenie gminy znajdziemy również inne zabytki m.in. Dwór w Czechach z XVII wieku, chata z gliny we wsi Kacice pochodząca prawdopodobnie z połowy XVIII w., Pałac Wodzickich z XV w. w Niedźwiedziu.

Co jeszcze warto zobaczyć w Słomnikach według Ciebie? Napisz!

Dodaj komentarz