Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski leży nad rzeką Ołobok (inne nazwy to Ołoboczka lub Ostrowica) na południu Wysoczyzny Kaliskiej. Patronem miasta jest św. Stanisław ze Szczepanowa.

ostrow wielkopolski przewodnik
Rynek w Ostrowie Wielkopolskim

Od 1993 święto miasta wypada w rocznicę początku wystąpienia Polaków przeciwko władzy pruskiej (tzw. Republika Ostrowska).

Ostrów Wielkopolski ma bardzo dużo miejsc atrakcyjnych dla miłośników przyrody:

  • Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, Europejska Ostoja Ptaków, 2 km na południe od miasta,
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny i Kotlina Grabowska, 2 km na wschód,
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Milicka, przy południowej granicy Ostrowa,
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Dąbrowy Krotoszyńskie i Baszków Rochy, kilometr na zachód od miasta.

Układ urbanistyczny z początku XVIII wieku zachował się do dziś. Budynki w centrum Ostrowa są przeważnie z drugiej połowy XIX wieku oraz pierwszej połowy XX wieku. Warto zobaczyć liczne kościoły oraz jedyną polską bożnicę w stylu neomauretańskim.

W mieście funkcjonuje kilkanaście hoteli oraz ośrodek wypoczynkowy i kemping Piaski-Szczygliczka.

Serwis informacyjny miasta www.ostrowwlkp.info
Serwis Urzędu Miejskiego www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Dodaj komentarz