Łask

Miasto w województwie łódzkim położone na Wysoczyźnie Łaskiej nad rzeką Grabią. Obejmuje obszar ponad 15 km2 zamieszkiwany przez 18,5 tys. mieszkańców. Osada Łask powstała w XI w. na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych.

Miejscowość otrzymała prawa miejskie w dniu 2 września 1422 r. Okres świetności miasta przypada na XVI w. To stąd pochodził słynny polski działacz reformacyjny Jan Łaski Młodszy. W XVII i XVIII w. następuje upadek znaczenia miasta, ludność dziesiątkują epidemie i wojny, a zabudowa ulega zniszczeniu w kilku następujących po sobie pożarach. Także XIX wiek nie oszczędził Łasku, ale pomimo kolejnych pożarów i epidemii ludność stale miasta wzrastała: z 1718 w roku 1793 do 3776 w roku 1859. W okresie zaborów miasto znalazło się najpierw pod panowaniem pruskim, a po 1815 r. rosyjskim. W 1904 r. do Łasku doprowadzono linię kolejową. Podczas działań wojennych w 1914 r. zabudowa Łasku nie została w większym stopniu zniszczona. W okresie II Rzeczypospolitej miasto rozwijało się, powstała wówczas dzielnica willowa – Kolumna. W czasie okupacji Łask został przyłączony do Rzeszy, zaś ludność żydowska została umieszczona w getcie. Po wojnie przystąpiono do odbudowy Łasku, który w latach 60. i 70. wzbogacił się o nowe zakłady przemysłowe.

Co zwiedzić w Łasku?

W Łasku warto zobaczyć m. in.:

  • Późnogotycki kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła, przebudowany w poł. XVIII w. w stylu barokowym (elewacja) i rokoko (wystrój wnętrza),
  • Drewniany kościół pw. Świętego Ducha z 1666 r.,
  • Synagoga z końca XIX w. (obecnie siedziba OSP),
  • Domy z XVIII i XIX w.

W okolicy Łasku znajduje się kilka zabytkowych dworków szlacheckich: w Karszewie (poł. XIX w.), Ostrowie (1917-1918), Pruszków (XIX w.), Sędziejowice (pocz. XIX w.), Wodzieradach (XVIII/XIX w.), Woli Bałuckiej (ok. 1810), a w Brodnej Dolnej, Łopatkach i Woli Wężykowej można obejrzeć ruiny dworków. Miłośnicy zabytków techniki mogą obejrzeć dwa młyny wodne: w Woli Marzeńskiej (koniec XIX w.) oraz w Zborowie (1917).

Ciekawostki o Łasku

W Łasku ma swoją siedzibę 32. Baza Lotnictwa Taktycznego

Dodaj komentarz