Piotrków Trybunalski

Piotrków Trybunalski jest miastem na prawach powiatu. Położony jest w zachodniej części Równiny Piotrkowskiej, około 70 km na południe od głównego miasta regionu – Łodzi. Piotrków Trybunalski zajmuje obszar 67 km2, zaś liczba mieszkańców wynosi prawie 78 tysięcy.

Po raz pierwszy Piotrków wspominany jest w dokumencie wystawionym przez Leszka Białego w 1217 r. Pod koniec XIII w. miejscowość otrzymała prawa miejskie. W drugiej połowie XIV w. powstał najstarszy istniejący do dziś budynek w mieście – kościół farny św. Jakuba.

Około 1400 r. zabudowę miasta oraz jego mury miejskie zniszczył pożar. W 1404 r. król Władysław Jagiełło potwierdził dotychczasowe przywileje Piotrkowa i nadał jego mieszkańcom prawo magdeburskie, które zapewniało większą samorządność. W I 1493 r. w mieście odbył się zwołany z inicjatywy króla Jana Olbrachta zjazd generalny, podczas którego ostatecznie wykształciły się podstawy parlamentaryzmu Rzeczypospolitej Szlacheckiej, wtedy też wytworzył się podział na senat oraz izbę poselską. Do roku 1567 w Piotrkowie odbyły się 42 zjazdy sejmu. Niewątpliwie podnosiło to prestiż miasta, które dodatkowo od 1578 r. było siedzibą Trybunału Koronnego istniejącego aż do upadu Rzeczypospolitej. Stąd też wziął się drugi człon w nazwie Piotrkowa – Trybunalski.

Regres w rozwoju miasta związany był ze zniszczeniami z okresu wojen ze Szwecją w XVII i XVIII w., a także z pożarem, który w 1786 r. zniszczył znaczną część zabudowy. W okresie rozbiorów Piotrków znalazł się najpierw pod władzą pruską, w 1807 r. został włączony do Księstwa Warszawskiego, a w 1815 r. do Królestwa Polskiego. Rozwój miasta przyspieszyło pojawienie się kolei (1846 r.) oraz utworzenie w 1867 r. Guberni Piotrkowskiej. Podczas I wojny światowej Piotrków stał się siedzibą Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego. Poważne straty miasto poniosło podczas II wojny światowej. Jeszcze podczas kampanii wrześniowej Piotrków został poważnie zbombardowany, zaś niedługo potem utworzono tu pierwsze w Europie getto żydowskie. Po wojnie nastąpił ponowny rozwój miasta, które w latach 1975-1999 było siedzibą województwa piotrkowskiego.

Co zwiedzić w Piotrkowie Trybunalskim?

W Piotrkowie Trybunalskim warto obejrzeć przede wszystkim:

  • dobrze zachowany średniowieczny układ urbanistyczny,
  • ocalałe fragmenty murów miejskich z czasów Kazimierza Wielkiego,
  • Zamek Królewski (XVI w.),
  • Wielką Synagogę (obecnie Miejska Biblioteka Publiczna)
  • oraz kościoły: św. Jakuba, św. Jacka i św. Doroty, NP Marii Śnieżnej czy kościół i klasztor oo. Bernardynów z cudownym obrazem Matki Bożej Trybunalskiej.

W pewnym oddaleniu od centrum (w pobliżu północnej obwodnicy miasta) znajduje się renesansowy pałac rodziny Jaxów herbu Gryf.

Ciekawostki

  • W 1985 r. w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się pierwsze mistrzostwa Polski breakdance.
  • Ze względu na swoje dogodne położenie w centrum Polski oraz bliskość autostrady A1 w okolicy miasta powstają kolejne centra logistyczne o znaczeniu ogólnopolskim. Największe z nich (o powierzchni 10 ha) należy do firmy IKEA.

Film o Piotrkowie Trybunalskim

Co możesz polecić w Piotrkowie? Napisz!

Dodaj komentarz