Kalwaria Zebrzydowska

Miejscowość Kalwaria Zebrzydowska została założona w latach 1600-1627 przez wojewodę Mikołaja Zebrzydowskiego. Pobożny fundator wzniósł pod szczytem góry Żar klasztor bernardynów i kościół pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, a w otaczających lasach 37 stacji Męki Pańskiej według projektów architektów włoskich i niderlandzkich. Miasteczko, zwane początkowo Zebrzydowem, założono obok klasztoru, aby przybywający z dalekich stron pątnicy mogli znaleźć posiłek i schronienie.

W epoce niepokojów i szerzącej się reformacji Kalwaria miała przybliżyć Polakom Ziemię Świętą i umocnić religię katolicką. W 1640 roku Jan Zebrzydowski, nadał osadzie nową lokację, a z czasem Kalwaria Zebrzydowska stała się znanym ośrodkiem rzemiosła, szczególnie obuwniczego i meblarskiego. Istotny wpływ na rozwój miejscowości miało położenie na szlaku drogowym i kolejowym ze Lwowa do Wiednia.

Co warto zwiedzić w Kalwarii Zebrzydowskiej?

Kalwaria Zebrzydowska to najważniejsze po Jasnej Górze sanktuarium w Polsce i jeden z najcenniejszych polskich zabytków. Sanktuarium to składa się z bazyliki Matki Bożej Anielskiej, klasztoru oo. Bernardynów i zespołu ponad 40 kaplic wkomponowanych w malowniczy krajobraz, zwany dróżkami kalwaryjskimi. Jest to pierwsza i największa w Polsce kalwaria wybudowana w XVII w. na wzór kalwarii jerozolimskiej. Specyfiką kalwaryjską są odgrywane tu co roku, od prawie 300 lat, w okresie Wielkiego Tygodnia, misteria pasyjne, zwane „Chwalebnym Misterium Męki Pańskiej” oraz w sierpniu misteria maryjne: Pogrzebu i Tryumfu Matki Bożej.

Kalwaria Zebrzydowska to również doskonałe miejsce dla turystów i osób chcących wypocząć. Określana jest często jako zielona gmina, posiada nieskażoną przemysłem przyrodę, stanowiącą cenny atut miasta i okolic. Nieopodal miasta znajdują się liczne trasy turystyczne, gdyż miejscowość znajduje się pomiędzy dwoma pasmami niskich, ale pięknych gór, na pograniczu Beskidu Makowskiego i Pogórza Wielickiego, u podnóży góry Żar.

Co jeszcze polecisz godnego zobaczenia w Kalwarii Zebrzydowskiej i okolicach? Napisz!

Mapa Kalwarii Zebrzydowskiej

Dodaj komentarz