Skierniewice

Miasto na prawach powiatu położone na Równinie Łowicko-Błońskiej. Zajmuje obszar niemal 33 km2 i jest zamieszkiwane przez 49 tys. mieszkańców.

Pierwsza pisemna wzmianka o Skierniewicach pochodzi z roku 1359. Prawa miejskie osadzie nadał 19 lutego 1457 r. jej ówczesny właściciel, arcybiskup gnieźnieński Jan Odrowąż ze Sprowy. Kościelni właściciele Skierniewic stale zabiegali o ich rozwój, dzięki czemu miasto szybko rozwijało się. Na początku XVII w. wybudowano tu pałac arcybiskupi, w którym odbywały się m. in. sądy arcybiskupie. W XVIII w. Skierniewice przez pewien czas pełniły funkcję stolicy kraju, tutaj bowiem swoje rządy sprawował prymas Teodor Andrzej Potocki pełniący obowiązki króla po śmierci Augusta II Sasa i ponownie po ucieczce z kraju Stanisława Leszczyńskiego. W wyniku III rozbioru Polski miasto znalazło się w granicach najpierw Królestwa Prus, a następnie Księstwa Warszawskiego i wreszcie od 1815 r. Królestwa Polskiego. Przez następne 50 lat Skierniewice rozwijały się bardzo wolno, nawet pomimo uzyskania w 1845 r. dostępu do linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

Dopiero utworzenie w mieście siedziby powiatu w 1867 r. oraz ożywienie związane z powstaniem nowych zakładów przemysłowych przyspieszyły rozwój Skierniewic. Miasto nie ucierpiało zbytnio podczas pierwszej wojny światowej i po jej zakończeniu podjęto dalsze wysiłki zmierzające do podniesienia jego rangi, m. in. założono tu wydział ogrodniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. We wrześniu 1939 r. Skierniewice były kilkakrotnie bombardowane, a 10 IX zostały zajęte przez wojska niemieckie. Nowe władze utworzyły w mieście getto żydowskie, w którym przebywało ok. 6 tys. osób. Zostało ono zlikwidowane w 1941 r. Po wojnie w Skierniewicach powstały nowe zakłady przemysłowe, rozszerzono także ofertę wydziałów SGGW. W 1975 r. miasto stało się siedzibą nowoutworzonego województwa skierniewickiego, które uległo likwidacji w 1999 r., kiedy Skierniewice stały się miastem na prawach powiatu.

Co zwiedzić w Skierniewicach?

W Skierniewicach warto zobaczyć przede wszystkim pałac arcybiskupów gnieźnieńskich (obecnie siedziba Instytutu Ogrodnictwa), wybudowany w stylu renesansowym, a następnie rozbudowany w 1762 r. w stylu klasycystycznym, oraz towarzyszący pałacowi park o powierzchni 42 ha. W latach 2013-2014 park gruntownie zrewitalizowano.

Na uwagę zasługuje także dworzec kolejowy wybudowany w 1875 r. w stylu gotyku angielskiego wraz z parowozownią, w której obejrzeć można kolekcję lokomotyw, wagonów i urządzeń służących do budowy i konserwacji dróg żelaznych. Jest ona otwarta dla turystów od maja do października w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 11:00 – 14:00.
Zobacz dodatkowe informacje w Polskim Stowarzyszeniu Miłośników Kolei.

Warto wstąpić także do Izby Historii Skierniewic, instytucji kultury zajmującej się ochroną i upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego i historycznego. Ma ona siedzibę w  dworku modrzewiowym zbudowanym w II poł. XVIII w., w którym pod koniec życia mieszkała śpiewaczka Konstancja Gładkowska. Była ona młodzieńczą muzą Fryderyka Chopina. To dla niej kompozytor miał napisać część Adagio z Koncertu fortepianowego f-moll.  W liście do przyjaciela pisał: “Bo ja już może na nieszczęście mam swój ideał, któremu wiernie, nie mówiąc z nim, już pół roku służę, który mi się śni, na pamiątkę którego stanęło adagio do mojego koncertu…”.
W placówce można uzyskać dokładne informacje o innych miejscach w regionie, do których warto się wybrać.

Godne polecenia są także dwa kościoły pochodzące z XVIII w. – kościół pw. św. Stanisława (najstarszy istniejący budynek w mieście) oraz kościół pw. św. Jakuba Apostoła, a także kościół garnizonowy pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który powstał w okresie międzywojennym, na miejscu małej cerkwi wybudowanej pod koniec XIX w. dla żołnierzy rosyjskich stacjonujących w mieście.

W Skierniewicach znajdują się także dwie nekropolie żydowskie.

Ciekawostki

  • W lutym 2015 r. na terenie skierniewickiej parowozowni Wojciech Smarzowski kręcił sceny do filmu “Wołyń”.
  • Skierniewice leżą na skraju Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, przepływająca nieopodal miasta rzeka Rawka jest doskonałym miejscem dla amatorów spływów kajakowych (w 2014 r. została rzeką roku w rankingu internetowym).
  • Na dworcu kolejowym w Skierniewicach w październiku 2010 r. odsłonięto rzeźbę Stanisława Wokulskiego – głównego bohatera „Lalki” Bolesława Prusa – który właśnie w tym miejscu doznał wewnętrznej przemiany.
  • Corocznie we wrześniu w Skierniewicach organizowane jest Święto Kwiatów Owoców i Warzyw, obejmujące imprezy i koncerty plenerowe, wystawy ogrodnicze i targi.
  • W 1884 r. w pałacyku spotkali się władcy trzech państw zaborczych: car Aleksander III, cesarz Franciszek Józef I oraz cesarz Wilhelm I. Rozmowy dotyczyły wzajemnej polityki zaborców wobec polskich dążeń niepodległościowych.

Mapa Skierniewic

Dodaj komentarz