Poczet królów i książąt Polski

aula Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza
Sala Królewska
ul. Kościuszki 10

Jest to niezwykła na skalę krajową galeria wizerunków polskich władców – około 44 portretów. Obrazy namalował Konstanty Niemczykiewiecz z Lwowa.
Zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją szkoły
Tel. 17 586 29 76

Dodaj komentarz