Łódź

Łódź jest miastem na prawach powiatu oraz stolicą Województwa Łódzkiego. Rozciąga się ona na Wzgórzach Łódzkich, a jej powierzchnia wynosi 293,25 km2. Liczy prawie 740 tys. mieszkańców.

Łódź Artur Rubinstein

Po raz pierwszy Łódź pojawia się w źródłach historycznych w 1332 r. (wówczas jeszcze jako wieś Łodzia). W 1423 r. król Władysław Jagiełło nadał osadzie prawa miejskie, przyznając jednocześnie przywilej organizowania targów. Miasto rozwijało się dość wolno – w XVI w. w Łodzi mieszkało 70 rodzin mieszczańskich, a w roku 1739 – 97 rodzin. W 1793 r. w wyniku II rozbioru Polski miasto znalazło się na terytorium Królestwa Prus. Na skutek kolejnej zmiany granic w 1807 r. Łódź stała się częścią Księstwa Warszawskiego, a następnie od 1815 r. Królestwa Polskiego. W 1820 r. zapadła decyzja o stworzeniu na terenie obecnego miasta dużego ośrodka przemysłu tekstylnego. Od tego momentu rozpoczyna się dynamiczny rozwój miasta, powstają kolejne zakłady przemysłowe, a liczba ludności wzrasta z 4 tys. w 1830 r. do 500 tys. w 1914 roku.

Po odzyskaniu niepodległości Łódź nadal rozwijała się, powstało wówczas m. in. muzeum sztuki współczesnej. W czasie okupacji nazwę miasta zmieniono na Litzmannstadt, a znaczna część ludności została wymordowana bądź wysiedlona. Po zdobyciu miasta przez Armię Czerwoną (19 stycznia 1945 r.) Łódź stała się na pewien czas stolicą Polski (ze względu na ogromny stopień zniszczenia Warszawy).

W zakładach ponownie uruchamiano produkcję, założono Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką, a także Państwową Wyższą Szkołę Filmową. Także w Łodzi powstała jeszcze w 1945 r. Wytwórnia Filmów Fabularnych.

Co zwiedzić w Łodzi?

W Łodzi możemy zwiedzić m. in.

 • Muzeum Sztuki Nowoczesnej (unikatowa na skalę europejską kolekcja dzieł gromadzonych od lat 30. ubiegłego wieku po współczesność)
 • Muzeum Historii Miasta Łodzi
 • Centralne Muzeum Włókiennictwa
 • Muzeum Kinematografii
 • Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne
 • Muzeum Papieru i Druku
 • Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia
 • Muzeum Fabryki.

Miasto pełne jest także zabytkowych budynków: przędzalni, rezydencji dawnych przemysłowców czy kościołów. Na uwagę zwiedzających zasługują zwłaszcza:

 • Pałac Scheiblera
 • Willa Reinholda Richtera
 • Pałac Oskara Kona
 • Pałac Maurycego Poznańskiego
 • Willa Herbsta
 • Pałac Heinzla
 • Fabryka Geyera.

Łódź Manufaktura

Na cmentarzu warto obejrzeć Kaplicę Scheiblera oraz mauzolea należące do rodzin Heinzlów i Poznańskich.

Ciekawostki o Łodzi

 • Geograficzny środek Łodzi znajduje się 100 metrów na południe od skrzyżowania ulic Tuwima i Przędzalnej.
 • W mieście możemy przespacerować się po najdłuższym deptaku w Polsce – ul. Piotrkowskiej (1,8 km).
 • Przy ulicy Brackiej znajduje się największy cmentarz żydowski w Europie. Zajmuje obszar 42 ha, a na jego terenie obejrzeć można ponad 200 tys. nagrobków i macew.
 • Osoby spragnione ciszy i spokoju mogą pospacerować po największym w Europie lesie miejskim – Lesie Łagiewnickim – zajmującym obszar 1200 ha.
 • Na ścianie budynku przy ul. Piotrkowskiej 152 możemy obejrzeć największe grafitti w Polsce o powierzchni ponad 900 m2.

Łódź Imprezy

Co jeszcze możesz polecić w Łodzi? Napisz!

Dodaj komentarz