Chełmek

Pierwsze wzmianki o miejscowości Chełmek sięgają XV wieku, kiedy należała do parafii Jaworzno. Powstanie wsi związane było z ochroną szlaku drogowego, prowadzącego z Krakowa na Śląsk oraz przejścia na rzece Przemszy, gdzie mieściła się najstarsza część osady. Głównym zajęciem miejscowej ludności było rolnictwo, którego rozwój postępował poprzez karczowanie lasów, osuszanie bagien i moczarów, a także z rybołówstwo.

Znaczenie Chełmka wzrosło w związku z wybudowaniem w 1856 roku wiedeńskiej linii kolejowej oraz w momencie regulacji rzek Wisły i Przemszy. Mieszkańcy osady zaczęli pracować jako kolejarze oraz flisacy, którzy przewozili kamień budowlany i węgiel. Los miejscowości zmienił się za sprawą czeskiego fabrykanta, króla obuwia Tomasza Baty, który w 1931 roku zaczął w niej budowę fabryki oraz osiedla mieszkaniowego. Zakład sprawił, iż Chełmek rozwinął się, a ilość mieszkańców w ciągu pięciu lat podwoiła się. W roku 1969 Chełmek otrzymał prawa miejskie.

Na terenie gminy warto zobaczyć Zespół Pałacowo–Parkowy w Bobrku, pałac został wzniesiony na miejscu dawnego zamku obronnego z XV wieku, który został spalony podczas najazdu szwedzkiego, a następnie odbudowany. Pałac był wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany. Swój ostateczny kształt uzyskał na początku XX wieku, przyjmując cechy eklektyczne z przewagą stylu neo- i pseudobarokowego. Zespół sakralny w Bobrku składa się z kościoła, plebani oraz cmentarza.

Budowa świątyni zakończyła się w roku 1798. Znajdują się w nim figurki autorstwa Wojciecha Stattlera oraz figury wykonane wg projektów Jana Matejki. Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Chełmku z XX wieku, natomiast ołtarze pochodzą z XIX wieku. Ciekawostką są barokowe odrestaurowane organy.

Kamienie młyńskie, których powstanie związane było z działalnością kopalni oraz przetwórnią gipsu. Wydobyte krystaliczne tafle węglanu wapnia prażono i mielono w młynie. Ważące ok. 1,5 tony młyńskie kamienie wprowadzane były w ruch za pomocą maszyny parowej. W 2005 roku kamienie młyńskie zostały wyeksponowane oraz udostępnione zwiedzającym.

Dodaj komentarz