Pomnik Adama Mickiewicza

Pomnik Adama Mickiewicza, zwany przez krakowian „Adasiem”, znajduje się na Rynku Głównym, od strony kościoła mariackiego. Pomnik stanął na Rynku w 1898 roku w setną rocznicę urodzin poety.

Budowie pomnika towarzyszyły liczne spory dotyczące formy i miejsca jego usytuowania. Ostatecznie dopiero w trzeciej edycji konkursu wybrano projekt Teodora Rygiera. U podstawy  pomnika znajdują się cztery alegorie: Ojczyzna, Męstwo, Nauka i Poezja. W roku 1940 został zniszczony przez hitlerowców, a po wojnie zrekonstruowany z elementów odnalezionych na złomowisku w Hamburgu. Po rekonstrukcji odsłonięto go w 1955 roku.

Pomnik jest obecnie jednym z ulubionych miejsc spotkań Krakowian. Krakowską tradycją jest, że po studniówce przyszli maturzyści przybywają pod pomnik i skaczą wokół niego na jednej nodze. Ilość okrążeń jaką zdołają zrobić równa się ocenie, jaką otrzymają podczas egzaminu maturalnego.

Pomnik Adama Mickiewicza

Pomnik "Adasia" (fot. Krzysztof Adamek)

Dodaj komentarz