Okolice Mielca

W okolicach Mielca znajdziemy wiele interesujących zabytków i atrakcji turystycznych, a także ścieżki przyrodnicze, które zadowolą miłośników wypoczynku na świeżym powietrzu.

Buczyna w Cyrance (13 km od Mielca) – rezerwat leśny o powierzchni 20 ha, nazywany również imieniem jego twórcy – prof. Władysława Szafera, gdzie znajdziemy zwarte stanowisko 120-letniego buka.

Czermin (10 km od Mielca) – murowany barokowy kościół parafialny św. Klemensa z 1630 r., rozbudowany w latach 1653 i 1721. Świątynię otacza XIX-wieczny mur z kaplicami i dzwonnicą (jeden z dzwonów odlano w 1525 r. Cenny zabytek sakralny powiatu mieleckiego i regionu podkarpackiego.

Gawłuszowice (14 km od Mielca) – drewniany barokowy kościół parafialny św. Wojciecha z 1677 r. Unikatowa architektura świątyni z sobotami (podcieniami wspartymi na słupach) i wielkim dachem krytym gontem. Wnętrza bogate w polichromię, rzeźby i obrazy. Cenny zabytek sakralny powiatu mieleckiego i regionu podkarpackiego.

W Nadleśnictwie Mielec – Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Chroniona fauna i flora w śródleśnym środowisku stawów, bagien i torfowisk. Żeremia bobrów nad leśnymi ciekami wodnymi. Ścieżki przyrodniczo-edukacyjne: „Do Bobra”, „Podróżnik”, „Trześń”, „Ostrowy” i na trasie Trześń-Nadleśnictwo Mielec.

W Nadleśnictwie Tuszyma – Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Śródleśne stanowisko hodowlane koników polskich (potomków tarpana), żeremia bobrów nad ciekami wodnymi. Stała wystawa fauny i flory oraz walorów przyrodniczo-geologicznych, jakie występują na obszarze zarządzanych przez Nadleśnictwo Tuszyma. Ekspozycje artystyczne twórców z ziemi mieleckiej (malarstwo, rzeźba, korzenioplastyka, fotografika). Unikatowa wystawa fotograficzna ze śródleśnego poligonu Blizna, gdzie niemieccy naukowcy współpracujący z lotnictwem hitlerowskiej III Rzeszy dokonywali eksperymentalnych prób swej tajnej broni – latających pocisków rakietowych V-1 i V-2.

Tuszów Narodowy (12 km od Mielca) – dom, w którym urodził się gen. Władysław Sikorski – mąż stanu, wódz naczelny Polskich Sił Zbrojnych i premier rządu w latach 1939 – 1943. W jego domu rodzinnym znajduje Gminna Biblioteka Publiczna z izbą pamięci, a obok budynku pomnik z popiersiem generała. W Tuszowie Narodowym rozpoczyna się szlak turystyczny im. Gen. W. Sikorskiego, wiodący do Rzeszowa.
Godziny zwiedzania:
Poniedziałek – piątek: 11.00 – 19.00
Pierwsze soboty miesiąca: 9.00 – 13.00
Tel. 17 774 37 45

Rezerwat „Jaźwiana Góra” (10 km) – fragment pradawnej Puszczy Sandomierskiej w leśnictwie Ostrowy, obrazujący na 4 hektarach różne stadia rozwojowe naturalnego drzewostanu jodłowo – bukowego.

Rezerwat „Pateraki” (8 km) – fauna i flora Płaskowyżu Kolbuszowskiego: w 58-hektarowym lesie rośnie chroniona lilia złotogłów, bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny oraz żyją rzadkie ptaki i objęte ochroną ssaki.

Rzemień (11 km) – średniowieczna wieża mieszkalno-obronna, wg legendy zbudowana pośród niedostępnych bagien i lasów w czasach króla Kazimierza Wielkiego. Książęta Lubomirscy w poł. XVII w. rozbudowali dawny zameczek Tarnowskich w silną fortyfikację, a na murach i wałach obronnych ustawili 40 dział (w Polsce w tym czasie było nieco ponad 600 dział). W północnej części zabytkowego parku zaskoczy turystę drugi obiekt zabytkowy w Rzemieniu – XVII-wieczny pałac zbudowany przez Szaszkiewiczów wg projektu znanego architekta Tylmana z Gameren.

Dodaj komentarz