Wielka Synagoga Włodawska

Jedna z najpiękniejszych świątyń wyznawców religii Mojżeszowej w Polsce znajduje się we Włodawie. Wielka Synagoga powstała w latach 1764-1774.

Budowę synagogi finansowała gmina żydowska i właściciele Włodawy, Czartoryscy. Przyjęła ona styl późnego baroku. Stanęła w miejscu dawnej, drewnianej bożnicy. Początkowo miała jedną kondygnację, a drugą z dwoma bocznymi alkierzami dobudowano pod koniec XIX wieku.

W latach hitlerowskiej okupacji synagogę okupanci sprofanowali. Była magazynem wojskowym. Zniszczono wówczas wyposażenie, zachowała się tylko wspaniała neobarokowa szafa ołtarzowa, aron ha-kodesz z roku 1936, stiukowa, polichromowana (w sali modlitw).

Od 1983 roku po remoncie Wielka Synagoga jest częścią Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-
Włodawskiego. Warto obejrzeć ten bogaty zbiór judaistyczny.

Obok Synagogi Wielkiej jest Synagoga Mała i dom kahalny z drugiej połowy XIX wieku.

Dodaj komentarz