Opoczno

Miasto w województwie łódzkim położone na Wzgórzach Opoczyńskich u ujścia rzeki Wąglanki do Drzewniczki. Zajmuje obszar prawie 25 km2 i liczby obecnie (2008 r.) 22,7 tys. mieszkańców. Miasto znane jest przede wszystkim jako siedziba zakładu produkującego płytki ceramiczne „Opoczno”.

Pierwsza pisemna wzmianka o Opocznie pochodzi z 1284 r. Prawa miejskie osada otrzymała w 1365 r., zapoczątkowało to jej bujny rozwój. powstały wówczas fortyfikacje miejskie, zamek i sukiennice, a w 1405 r. – szpital. W 1550 r. za zgodą króla Zygmunta Augusta zbudowano sieć wodociągów. Opoczno poważnie ucierpiało w wyniku wojen toczonych w XVII w., szczególnie podczas „potopu” szwedzkiego, gdy zostało niemal całkowicie zniszczone. Ożywienie gospodarcze miasta nastąpiło dopiero w drugiej poł. XVIII w. W I połowie XIX w. Opoczno liczyło 3,5 tys. mieszkańców, a w 1878 r. – 5 tys. W 1880 r. zostają założone Zakłady Płytek Ceramicznych. Oprócz tego w mieście działały także inne zakłady przemysłowe, a rozwój Opoczna ułatwiło uzyskanie połączenie kolejowego w 1885 r. Po zakończeniu I wojny światowej miasto rozwijało się nadal, a liczba ludności wzrosła do 9,4 tys. w 1939 r. Podczas kampanii wrześniowej Opoczno zostało zdobyte 7 września. W okolicy rozwinął się dość silny ruch oporu, między innymi w pobliżu miasta działał oddział majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Miasto zostało wyzwolone przez Armię Czerwoną 17 I 1945 r. Po odbudowie zniszczeń wojennych Opoczno rozbudowało się, wzrosła liczba mieszkańców, choć wiele osób wyemigrowało z miasta do innych rejonów kraju.

Co zwiedzić w Opocznie?

W Opocznie warto zobaczyć m. in.:

  • Zachowany zabytkowy układ urbanistyczny miasta,
  • Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja z XIV w., gruntownie zmodernizowany w I poł. XIX w.,
  • Kościół pw. św. Marii Magdaleny z XVII w.,
  • Zespół zabudowań dworskich powstałych w XVII-XIX w.,
  • Tzw. Dom Esterki – kamienica z XVI w.,
  • XIV-wieczny zamek wybudowany przez Kazimierza Wielkiego, zniszczony w 1655 r. i odbudowany w XIX w. Obecnie ma tu swoją siedzibę Muzeum Regionalne- www.muzeumopoczno.pl

Ciekawostki o Opocznie

Według legendy podczas jednego z polowań obywającego się w okolicy Opoczna król Kazimierz Wielki miał uratować przed Turem młodą dziewczynę. Była to słynna Esterka, późniejsza piękna kochanka królewska.

Jedna myśl nt. „Opoczno

Dodaj komentarz