Kłodawa

Miasto leży na Wysoczyźnie Kłodawskiej, nad Rgielewką (dopływ Warty). W mieście znajduje się czynna kopalnia soli, w której wydobywane jest: sól kamienna, sól potasowa, sól magnezowa.
Dla zainteresowanych dostępna jest trasa turystyczna po Kopalni Soli ”KŁODAWA”.

Na obrzeżach miasta znajduje się cmentarzysko z okresu kultury łużyckiej. Miasto posiada dwa kościoły: jeden drewniany z 1557 roku i późnobarokowy (1718 – 1765) w którym znajdował się klasztor karmelitów.

Do zabytków miasta należą:
– Ratusz miejski, zbudowany w 1819 roku w stylu klasycystycznym z cegieł pochodzących z rozebranej kolegiaty Świętego Idziego, w którym obecnie znajduje się komisariat policji.
– Drewniana dzwonnica na cmentarzu parafialnym
– Kolegiata Świętego Idziego – nakazał ją wybudować Władysław I Herman z wdzięczności za narodziny swojego syna. Władysław I Herman urodził się około 1043 roku, zmarł 4 czerwca 1102 – książę z dynastii Piastów, władca Polski w latach 1079-1102. Młodszy syn Kazimierza I Odnowiciela i jego żony Dobroniegi. Kolegiatą zajmowali się nią kanonicy laterańscy. Została rozebrana, a materiał budowlany został wykorzystany do budowy Ratuszu Miejskiego
– Kościoły pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, wybudowany w XVIII wieku, w stylu późnobarokowym, posiada rokokowe wnętrze. W jego wnętrzu zachował się kielich z 1707 roku i ambona w kształcie łodzi.
– Kościół pw. św. Fabiana i Sebastiana, zbudowany w 1557 roku. W okresie od 1847 do 1878 pełnił funkcję kościoła parafialnego.

Dodaj komentarz