Zakliczyn

Początki powstania miejscowości Zakliczyn nie są dokładnie znane. Jeden z dokumentów z 1105 roku wymienia miejscowość Dunaiz, która od 1086 roku należała do benedyktynów tynieckich. Niektórzy historycy próbują udowodnić, że pod tą nazwą kryje się Zakliczyn. Natomiast inny XVII-wieczny dokument mówi o miejscowości Goluczyn (Goluczin), który prawdopodobnie był pierwotną nazwą Zakliczyna. Funkcjonuje też nazwa Opatkowice.

Pierwsza pewna wiadomość o ówczesnej osadzie o nazwie Opatkowice pochodzi z 1215 roku. W tymże roku biskup krakowski Wincenty zwany Kadłubkiem nadał kapitule krakowskiej dziesięciny z 19-stu wsi położonych w okolicy Czchowa i do nich zaliczone są m.in. Opatkowice. Kolejna wzmianka o Opatkowicach pochodzi z 1326 roku. Od tamtej pory osada cały czas się żywo rozwijała min. dzięki swemu położeniu na szlaku wiodącym od Tarnowa – Dunajcem – do Sącza, natomiast drugi szlak biegł z Krakowa na Węgry, a targi tygodniowe w Opatkowicach ściągały kupców z Bobowej, Ciężkowic, Tuchowa i Wojnicza. Nowy etap w dziejach Opatkowic zaczął się w 1557 r., kiedy to Spytek Wawrzyniec Jordan odkupił lub wymienił Opatkowice od Benedyktynów tynieckich i 17 lipca 1557 r. król Zygmunt II August zezwolił na erekcję miasta na prawie magdeburskim.

W 1558 r. miasto zwane było już Zakliczynem. W 1615 roku drewniane miasteczko niemal w całości zdławił pożar. Z czasem miasto odbudowano. Jednak podczas „potopu szwedzkiego” prawie całe znów spłonęło. Miasto odbudowało się, lecz nie uwolniło się od katastrof. Wielokrotnie było najeżdżane i niszczone, a jego ludność była trawiona przez choroby.

W okresie powojennym Zakliczyn wykorzystując malownicze położenie, cenne zabytki architektury i walory klimatyczne rozwija się jako miejscowość letniskowa. Prawa miejskie uzyskał w 2006 roku.

Co warto zwiedzić w Zakliczynie?

Wśród zabytków miasta znaleźć można zespół klasztorny Ojców Franciszkanów w Zakliczynie położony w parku kilkusetletnich lip (część z nich jest pomnikami przyrody). Budowa zakonu zakończyła się w 1651 roku. Kościół ma charakter barokowy. Jest murowany, jednonawowy, z prezbiterium prostokątnym i przedsionkiem od zachodu. Wnętrze nakryte jest sklepieniami kolebkowymi z lunetami. Ołtarz główny jest barokowy i pochodzi z XVII wieku. Na dziedzińcu klasztornym znajduje się grota Matki Bożej z Lourdes.

Innym zabytkiem sakrlanym jest kościół parafialny pw. św. Idziego wybudowany w latach 1739-1768. Jest to późnobarokowy budynek z wczesnobarokową kaplicą. Wyposażenie wnętrzna pochodzi z XVI-XIX wieku. Ołtarz główny pochodzi z 1768 r.

Ratusz położony jest w centralnej części rynku i pochodzi z XIX wieku. Budynek był wielkokrotnie przebudowywany. Obecnie posiada on kształt prostokąta i jest klasycystycznym budynkiem z neogotyckim portykiem. Pomieszczenia ratuszu na parterze zajmuje Biblioteka Publiczna i Zbiory Regionalne, kawiarnia oraz sala widowiskowa. Poddasze to siedziba Regionalnego Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego w Zakliczynie.

W mieście znajduje się Muzeum Grodzkie „Pod Wagą”, które swoją działalność rozpoczęło w 1970 roku jako Regionalna Izba Pamiątek, a od 2002 roku jest muzeum. W muzeum zgromadzone są eksponaty zmazane z ziemną zakliczyńską m.in. narzędzia i przedmioty gospodarskie, przedmioty z czasów II wojny światowej.

Oprócz zabytków Zakliczyn może zaoferować wiele atrakcji turystycznych związanych z jego atrakcyjnym położeniem. Jest doskonałą bazą wypadową dla pieszych wędrówek i wycieczek rowerowych. Wędkarze mają możliwość powędkowania w Dunajcu i w okolicznych jeziorach Czorsztyńskim i Rożnowskim.

Co jeszcze polecisz do obejrzenia w Zakliczynie? Napisz!

Dodaj komentarz