Ciężkowice

Najwcześniejsze informacje na temat Ciężkowic znaleźć można w akcie datowanym na lata 1123-25, w którym to zatwierdzane są posiadłości klasztoru tynieckiego. Wśród nich znajduje się wieś Cecouici, pod której nazwą kryje się osada Ciężkowice. Prawdopodobnie Ciężkowice istniały już w XI wieku i były centrum gospodarczym całego klasztornego terytorium nad rzeką Białą.

W XIV wieku Ciężkowice za sprawą króla Kazimierza Wielkiego powróciły w posiadanie królewskie, a w 1348 roku został im nadany przywilej lokacyjny. Ciężkowice rozwijały się dzięki dogodnemu położeniu na szlaku handlowym z Krakowa do Węgier. Druga połowa XVII wieku to natomiast okres upadku miasta związany z najazdami Szwedów i epidemiami jakie nawiedziły miejscowość.

W wieku XIX wybudowano kolej – linię łączącą Tarnów z Nowym Sączem i Jasłem. Miało to ogromne znaczenie dla miasta, gdyż dzięki temu wiele osób znalazło zatrudnienie. 1 stycznia 1998 roku, po 64 latach Ciężkowice ponownie uzyskały statut miasta.

Co zwiedzić w Ciężkowicach?

Niepowtarzalnym zabytkiem Ciężkowic jest układ urbanistyczny, a w szczególności czworoboczny rynek zachowany z czasów lokacji miasta. Ratusz jest natomiast idealnym przykładem małomiasteczkowej architektury. Został wybudowany w 1848 roku, a w latach 80–tych XIX wieku przebudowany. Nieopodal rynku znajduje się również jeden z najlepiej zachowanych domów drewnianych, zbudowany w II połowie XVIII w.

Zabytkiem sakralnym jest kościół parafialny pw. św. Andrzeja wybudowany w latach 1901 – 1902. Wnętrze kościoła jest neogotyckie, a na ołtarzu znajduje się wczesnobarokowy obraz Chrystusa Miłosiernego.

Innym zabytkiem sakralnym jest kapliczka pw. Św. Floriana wybudowana w 1895 roku z okazji powstania straży pożarnej.

Niekwestionowaną atrakcją Ciężkowic jest „Skamieniałe miasto”, czyli rezerwat przyrody położony ok. 700 m od centrum miasta, utworzone w 1948 roku. Jest to pierwsze miejsce w Karpatach, gdzie zostały rozpoznane struktury kopalnych podmorskich osuwisk. Skałki występujące w rezerwacie zbudowane są z piaskowca ciężkowickiego, który pojawił się około 30 mln lat temu (era kenozoiczna, epoka dolno-eoceńska).

Co jeszcze polecisz do obejrzenia w Ciężkowicach? Napisz!

Dodaj komentarz