Bojanowo

Bojanowo leży między Lesznem a Rawiczem. Miasto zostało założone w 1638 roku przez protestanckiego szlachcica Stefana Bojanowskiego w pobliżu posiadanej przez siebie wsi Gołaszyn.

Bojanowo leżało wówczas 2 kilometry na północ od granicy śląsko-wielkopolskiej. W latach 1975–1998 miasto przynależało do województwa leszczyńskiego.

Miasto posiada swoją stację kolejową z 1900 roku. Tutejszy cmentarz żydowski założono w 1817, lecz został on zdewastowany w czasie wojny w roku 1940.

Przy ulicy nazwanej imieniem założyciela miejscowości stoi Synagoga z 1858 roku, w miejscu dawniej drewnianej bożnicy. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali wnętrze synagogi. Po wojnie budynek został przebudowany na łaźnię miejską.

Drewniana Stara Synagoga została wybudowana w roku 1793. Spłonęła w 1857 roku. W 1859 roku na jej miejscu wzniesiono synagogę murowaną, gdzie dziś mieszczą się mieszkania oraz galeria sztuki.

Dodatkowe informacje ma Gminny Portal Internetowy www.gminabojanowo.pl

Dodaj komentarz