Zgierz

Miasto w województwie łódzkim położone nad rzeką Bzurą. Zajmuje powierzchnię ponad 42 km2, zaś liczba ludności wynosi 58 tysięcy.

Pierwsza pisemna wzmianka o Zgierzu pochodzi z 1231 r. Miejscowość otrzymała prawa miejskie przed 1318 r., a w 1420 r. zostały one potwierdzone przez króla Władysława Jagiełłę. Rozwój miasta przerwały wojny ze Szwecją: o ile w 1576 r. Zgierzu miał 698 mieszkańców to po potopie szwedzkim ich liczba zmalała do 70. W 1793 r. miasto zostało włączone do Królestwa Prus, później było częścią Księstwa Warszawskiego, a od 1815 r. Królestwa Polskiego. XIX wiek to okres szybkiego rozwoju miasta, które staje się jednym z ważniejszych ośrodków przemysłu włókienniczego w państwie. Proces ten zapoczątkowała tzw. Umowa zgierska (1821 r.), która szczegółowo regulowała zasady na jakich na terenie miasta mieli osiąść polscy i niemieccy specjaliści w zakresie produkcji tekstylnej.

W 1901 r. Zgierz otrzymał połączenie tramwajowe z Łodzią, a w następnym roku także połączenie kolejowe na linii Kolei Warszawsko-Kaliskiej. W okresie międzywojennym znaczenie miasta nadal rosło, o czym świadczy fakt utworzenia w 1933 r. powiatu zgierskiego wydzielonego z powiatu łódzkiego. W czasie II wojny światowej miasto zostało włączone do Rzeszy, a jego nazwa została zmieniona na Görnau. Od 1 stycznia 1999 r. Zgierz ponownie stał się siedzibą powiatu zgierskiego.

Co zwiedzić w Zgierzu?

W Zgierzu na uwagę zasługuje przede wszystkim dobrze zachowany układ urbanistyczny dzielnicy Nowe Miasto z XIX w. oraz powstałe w tym samym okresie drewniane domy tkaczy. Warto obejrzeć także neogotyckie kościoły – pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz pw. Chrystusa Króla.

Ciekawostki

W latach pięćdziesiątych przez kilka lat rolę taksówki w Zgierzu pełniła 7-osobowa limuzyna ZIS należąca wcześniej do Józefa Cyrankiewicza – premiera RP, a później PRL.

Dodaj komentarz