Kościan

Pierwsze pisemne informacje o miejscowości pochodzą z XII wieku. W wieku XIII był on osadą targową. Kościan prawa miejskie uzyskał w drugiej połowie XIII wieku. Miasto odwiedzał sam Król Jagiełło w 1400 roku, podczas pierwszej wizyty w mieście potwierdził prawa miejskie Kościana przez lokację na prawie magdeburskim i oddał na własność miasta wioski: Nacław, Sieraków i Czarków.

W mieście działało cechów rzemieślniczych, z których najbardziej znany był cech sukienników. Czyniło to z Kościana ośrodek o największym znaczeniu państwowym. Sukna z Kościana dostarczane były na dwór królewski, wykorzystywane były do szycia szat dla duchowieństwa i dworu. W mieście było też strzeleckie Bractwo Kurkowe.

Do najciekawszych atrakcji Kościan należą:
– Zabytkowy kościół Świętego Ducha z drugiej połowy XIV wieku,
– Zabytkowy ratusz miejski z XV wieku,
– Pozostałości fragmentów murów miejskich z XIV i XVI wieku,
– Kamienice z XVIII i XIX wieku.

W Kościnie istniał Cmentarz żydowski – kirkut znajdował się przy dzisiejszych ulicach Piaskowej i 2 Października. Jego teren obejmował powierzchnię 0,4 hektara. W czasie okupacji został zdewastowany przez nazistów. Zachowały się jedynie dom przedpogrzebowy i fragment ogrodzenia nekropolii.

Dodaj komentarz