Skała

Na terenie gminy Skała znajdują się dwa parki krajobrazowe Dłubiański Park Krajobrazowy należący do Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych oraz Ojcowski Park Narodowy, położony na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Są to wspaniałe miejsca dla osób lubiących wędrówki.

Początki miasta Skała sięgają XIII wieku. Bolesław Wstydliwy zezwolił wówczas siostrom klaryskom założyć miasto. Akt lokacyjny został wydany w 1267 roku. Skała została ulokowana na ważnym szlaku handlowym biegnącym z Krakowa na Śląsk.

Już w 1257 roku istniała tutaj komora celna. Mieszkańcy miasta zajmowali się głownie rolnictwem oraz rzemiosłem. Miasto nawiedziło kilka pożarów, ale zdołało się ono podnieść po katastrofach m.in. dzięki przywilejowi organizowania jarmarków. Skała utraciła prawa miejskie po postaniu styczniowym, natomiast przywrócono je dopiero w 1987 roku.

Co warto zwiedzić w Skale?

Wśród obiektów zabytkowych na szczególną uwagę zasługuje kościół św. Mikołaja. Pierwotny kościół drewniany został wzniesiony na początku XIV wieku. Źródła z 1440 roku odnotowują już istnienie świątyni murowano-drewnianej. Wiek XVI oraz XVII to istnienie świątyni murowanej. Kościół ulegał wielokrotnej przebudowie. W 1737 r. oraz 1763 r. uzyskał cechy barokowe, które zatarły jego kształt gotycki. Z ok. 1763 r. pochodzi również drewniana dzwonnica kościelna o konstrukcji słupowej, kryta namiotowym dachem z kopułą.

Nie wolno pominąć Ojcowskiego Parku Narodowego, o którym więcej na podstronach, a także Dłubiańskiego Parku Krajobrazowego.

Dodaj komentarz