Lubartów

Lubartów to miasto położone w wojewódźtwie lubelskim na Wysoczyźnie Lubartowskiej. Przez miasto przepływa rzeka Wieprz. Jest siedzibą gminy Lubartów oraz powatu lubartowskiego. Zamieszkane przez około 22 tys. mieszkańców jest 10 co do wielkości miastem na Lubelszczyźnie.

Miasto zostało założone w 1543 przez Piotra Firleja. Lewartów, gdyż tak na początku nazywało się to miasto, już na początku swojego istnienia zasłyną jako ośrodek ruchu reformacyjnego. Mikołaj Kazimierski założył w nim słynne na całą Polskę gimnazjum ariańskie. W 1744 zmieniono nazwę miasta. Lewartów stał się Lubartowem. Nastąpił okres dynamicznego rozwoju. Gorsze czasy przyszły w XIX w., gdy w Lubartowie wybuchło kilka niebezpiecznych pożarów. Od początku wieku XX zaczął rozwijać się przemysł. Otworzono hute szkła oraz kilka zakładów przemysłowych. W czasach okupacji mieszkańcy Lubartowa stawiali zaborcom zagorzały opór.

Miastami partnerskimi są węgierski Hajdudorog, litewski Raseiniai oraz ukraiński Emilczyn.

Co warto zwiedzić w Lubartowie?

  • Pałac Sanguszków z XVIII w.
  • Klasztor oo. Kapucynów
  • Bazylika pw. Św. Anny
  • Kaplica Cmentarna z XIXw.

Co jeszcze polecisz do obejrzenia w Lubartowie?

Dodaj komentarz