Olkusz

Pierwszą historyczną wzmiankę o miejscowości Olkusz znaleziono w zobowiązaniu Bolesława Wstydliwego, który w 1257 roku, przenosząc klasztor klarysek z Zawichostu do Skały, obiecał wypłacać na jego utrzymanie dwie grzywny złota rocznie z dochodów za olkuski ołów.

Jednak najstarsze potwierdzenia odnośnie praw miejskich datowane są na 1299 r. Miasto intensywnie rozwijało się czerpiąc korzyści z eksploatacji i przerobu rud ołowiu, ale także z korzystnego położenia przy trakcie łączącym Wrocław z Krakowem.

Co zwiedzić w Olkuszu?

Wśród atrakcji jakie można spotkać w Olkuszu na uwagę zasługuje Bazylika Mniejsza pw. św. Andrzeja Apostoła. Jest to gotycka budowla powstała na przełomie XIII/XIV w. Natomiast za czasów Kazimierza Wielkiego została rozbudowana. Jednym z najcenniejszych zabytków znajdujących się w bazylice są organy późnorenesansowe. Powstały w 1611 r. i wyszły spod ręki Hansa Hummla.

Również za czasów Kazimierza Wielkiego Olkusz został otoczony kamiennym murem. Mur miał ponad 1100 metrów długości i 9 metrów wysokości. Broniło go dodatkowo 14 baszt zbudowanych na planie prostokąta. Dzisiaj można podziwiać zrekonstruowaną basztę wraz z kawałkiem murów obronnych, w której znajduje się kawiarnia.

W Olkuszu znajdziemy również kilka ciekawych muzeów:

  • Muzeum Regionalne PTTK – jedno z najstarszych w Polsce. Zbiory muzeum zawierają ponad 700 eksponatów, a księgozbiór ponad 900 tytułów.
  • Muzeum Afrykanistyczne im. Bogdana Szczygła – znaleźć tam można sprzęty codziennego użytku, stroje, maski rytualne, instrumenty muzyczne, biżuterię i broń z różnych regionów Afryki.
  • Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego – kolekcja prac wykonanych w wiklinie, trzcinie, sznurku, piórach czy bambusie
  • Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej – kolekcja sprzętu strażackiego, samochodów, konnych sikawek, hełmów, toporów i mundurów strażackich. Zgromadzono także ponad 20 sztandarów z najstarszym sztandarem strażackim ufundowanym w 1885 roku.

Co jeszcze polecisz w Olkuszu? Napisz!

Dodaj komentarz