Rawicz

Miasto założone w 1638 r. przez Adama Olbrachta Przyjemskiego na terenie jego wsi Sierakowo.

W 1705 – 1706 Rawicz był przez kilka miesięcy siedzibą króla Szwecji Karola XII.

Rawicz w okresie XVIII wieku stał się jednym z największych ośrodków sukiennictwa w Polsce.

Od II rozbioru Polski miasto znalazło się w Królestwie Prus, 1807 – 1813 w Księstwie Warszawskim, następnie Rawicz znalazł się na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

Dodaj komentarz